Presentació electrònica del model 131 utilitzant dades de declaracions presentades

 • El model 131 disposa de la funcionalitat que permet recuperar dades d'una declaració del model ja presentada.

  Pot accedir a la relació de tràmits del model 131 des del nostre web en "Seu electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 131".

  Li facilitem l'enllaç a la relació completa de tràmits per al model 131:

  ejercicio anterior 131
 • Model 131. Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.
 • Per recuperar les dades de declaracions ja presentades accedeixi a l'opció "Presentació declaracions trimestrals exercici 2015 i següents" del apartat "Presentacions utilitzant dades de declaracions presentades prèviament o de períodes anteriors".

  Presentació utilitzant dades d'exercicis anteriors

  Identifiqui's amb signatura digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@vePIN. Podrà presentar la declaració amb Cl@vePIN sempre que el declarant sigui persona física.

  Petició d'aneu

  En la finestra "Recuperació de declaracions presentades" indiqui les dades de la declaració que vol realitzar (Model, Exercici, Període, NIF, Cognoms i nom o Raó social). Només podran traspassar-se dades d'una declaració anterior si aquesta va ser presentada telemàticament per formulari. Si es va presentar directament per fitxer, s'enviament per lots o mitjançant predeclaració, no es podrà obtenir la informació.

  Premi "Cercar" perquè es mostrin aquelles declaracions d'exercicis i períodes que puguin utilitzar-se en funció del exercici i període indicat en la declaració a realitzar. Per exemple, per a de model 131 no podran utilitzar-se declaracions d'exercicis anteriors a 2015.

  Seleccioni la declaració que vol recuperar i premi "Recuperar declaració".

  Recuprar dades

  Recuperar dades

  A continuació, el formulari del model 131 s'obrirà en una nova finestra o pestanya del navegador.

  Les dades de la liquidació apareixeran emplenats segons la declaració recuperada. No obstant això, si el vol pot modificar-los.

  Tingui en compte que en l'apartat "Dades identificatives " cal indicar l'exercici i període que correspongui presentar.

  Trimestre

  Enllaços d'interès

  ejercicio anterior 131
 • Ajuda tècnica - Presentació electrònica del model 131