Presentació electrònica del model 131 utilitzant dades de declaracions presentades

 • El model 131 disposa de la funcionalitat que permet recuperar dades d'una declaració del model ja presentada.

  Pot accedir a la relació de tràmits del model 131 des del nostre web en "Seu electrònica", "Tràmits destacats", Presentar i consultar declaracions, "Model 131" o des de "Seu Electrònica", "tots els tràmits", Impostos i taxes, "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques",Model 131.IRPF.Empresaris i professionals en estimació objectiva.Pagament fraccionat."

  exercici anterior 131
 • Per recuperar les dades de declaracions ja presentades accedeixi a l'opció "Presentació declaracions trimestrals exercici 2015 i següents" de l'apartat "Presentacions utilitzant dades de declaracions presentades prèviament o de períodes anteriors".

  Presentació utilitzant dades d'exercicis anteriors

  Identifiqui's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@vePIN.Podrà presentar la declaració amb Cl@vePIN sempre que el declarant sigui persona física.

  Petició d'aneu

  A la finestra "Recuperació de declaracions presentades" indiqui les dades de la declaració que desitja realitzar (Model, Exercici, Període, NIF, Cognoms i nom o Raó social).Només podran traspassar-se dades d'una declaració anterior si aquesta va ser presentada telemàticament per formulari.Si es va presentar directament per fitxer, es enviament per lots o mitjançant predeclaració, no es podrà obtenir la informació.

  Premi "Buscar" perquè es mostrin aquelles declaracions d'exercicis i períodes que puguin utilitzar-se en funció de l'exercici i període indicat en la declaració a realitzar.Per exemple, per al model 131 no podran utilitzar-se declaracions d'exercicis anteriors a 2015.

  Seleccioni la declaració que desitja recuperar i premi "Recuperar declaració".

  Recuprar dades

  Recuperar dades

  A continuació, el formulari del model 131 s'obrirà en una nova finestra o pestanya del navegador.

  Les dades de la liquidació apareixeran emplenades segons la declaració recuperada.No obstant això, si ho desitja pot modificar-los.

  Tingui en compte que en l'apartat "Dades identificatives" és necessari indicar l'exercici i període que correspongui presentar.

  Trimestre

  Enllaços d'interès

  exercici anterior 131
 • Ajuda tècnica - Presentació electrònica del model 131
 • Model 131.Pagament fraccionat.Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.