Presentació electrònica mitjançant formulari del model 131

 • Per a la presentació telemàtica del model 131 del exercici 2018 l'AEAT facilita un formulari que s'emplena en línia i s'envia directament.

  Per visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, estableixi el zoom i mida de lletra recomanats en el navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anteriors).

  • En Internet Explorer, accedeixi a "Veure" en la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Mida de text" i seleccioni "Mitjà". En "Zoom" seleccioni 100%. També pot modificar el zoom directament des del menú "Eines" (icona d'engranatge a la part superior dreta).

  • En Google Chrome, accedeixi a "Configuració", "Aspecte", "Mida de font" i seleccioni "Mitjà (recomanat)". En "Zoom de la pàgina" seleccioni 100%. També pot modificar el zoom directament des d'"Acostar/allunyar", dins del menú de Chrome.

  • En Mozilla Firefox, accedeixi al menú del navegador, "Mida" i seleccioni 100%, utilitzant els signes "+" i "-". Pot reduir el tipus de lletra des d'"Opcions", "General", "Idioma i aparença". "Tipografies i colors", "Mida".

  • En Safari, accedeixi a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  La presentació electrònica es realitza des de l'opció "Presentació 2018" del apartat "Presentació".

  Presentació 2018 en Seu Electrònica

  Recordi que pot accedir als tràmits dels diferents models des de l'opció "Presentar i consultar declaracions" del apartat "Tràmits destacats" en la Seu Electrònica.

  Li facilitem l'enllaç a la relació completa de tràmits per al model 131:

  presentacion presentar electronica 131 formulario web
 • Model 131. Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.
 • Identifiqui's amb signatura digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN. Podrà presentar la declaració amb Cl@vePIN sempre que el declarant sigui persona física.

  Identificació

  Recordi que si vol importar dades de fitxers ha d'utilitzar l'opció "Presentació 2018 (amb fitxer)". L'opció "Carregar" li permet importar una declaració emmagatzemada en el servidor de l'AEAT i guardada prèviament.

  Empleni les dades identificatives i premi "Acceptar".

  Accés

  En el formulari, podrà variar les dades identificatives i carregar (novament) una declaració emmagatzemada en el servidor fent clic en el botó "Dades identificatives" situat a la part superior.

  Dades identificatives

  Faci clic en la icona situat al costat d'"Informació addicional" per seleccionar l'activitat i emplenar les dades requerides. Per donar d'alta una nova activitat premi "Alta Registre". Pot navegar pels diferents registres amb les fletxes per avançar o retrocedir o fer clic a la icona de l'aspa per eliminar un registre determinat.

  Dades previs

  A la part superior de la pantalla es troben les fletxes per avançar o retrocedir entre pàgines.

  Entre pàgines

  Una vegada emplenats les dades pot comprovar si existeixen avisos o errors en la declaració des del botó "Validar declaració".

  Validar declaració

  Al validar la declaració, es mostrarà la relació d'errors i avisos detectats, a què pot accedir per a la seva correcció des del botó "Anar al Error" o "Anar al Avís" al costat de la descripció del errada.

  Errors

  Si no es detecta cap error en la declaració, a la descripció s'informarà que no hi ha errors.

  Declaració correcta

  Si necessita ajuda en l'emplenament del model disposa del botó "Ajuda".

  Ajuda a l'emplenament

  L'opció "Guardar" permet guardar les dades ja emplenats encara que la declaració no s'hagi validat correctament, d'aquesta manera podrà conservar les dades i seguir emplenant en altre moment. La declaració es guardarà en el servidor de l'AEAT per al seu posterior càrrega en el formulari en la finestra inicial "Dades identificatives ". Només es guarda una sessió per la qual cosa, si existeix una declaració guardada prèviament se sobreescriurà i quedarà reemplaçada per l'actual.

  Guardar declaració

  Ruta per guardar

  Des del botó "Esborrany", podrà obtenir un arxiu.pdf que, encara que no és vàlid per a la presentació, li pot servir com consulta. El PDF es mostrarà amb una marca d'aigua en diagonal indicant que no és vàlid per a la presentació.

  Carregar declaració

  A la part superior del PDF encontrá els botons per tornar al formulari, obrir una nova declaració o baixar-ho en el seu equip.

  Exportar declaració

  El botó "Mostrar informació" permet activar o desactivar la informació sobre els avisos i errors de la declaració, així com, els apartats de la declaració.

  Arxiu exportat

  Accedeixi a la pàgina 2 del formulari per completar el model i comprovar les opcions de liquidació.

  Si el resultat és a ingressar i no ha domiciliat l'import, haurà d'obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació. El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com justificant del pagament. Des del propi formulari, en el botó "Realitzar pagament (obtenir NRC)" pot connectar amb la passarel·la de pagament per generar automàticament un NRC amb les dades que conté la declaració. Una vegada obtingut el NRC haurà d'introduir-ho en el camp Número " de Referència NRC". No obstant això, pot optar per altres formes de pagament o reconeixement del deute.

  Resultat positiu

  Una vegada que hagi validat i guardat la declaració, podrà presentar-la des de l'opció "Signar i Enviar". En la nova finestra, marqui la casella "Conforme" per confirmar la presentació de la declaració. En el quadre de text es mostrarà codificat el contingut de la declaració. Pot continuar amb la presentació de la declaració fent clic a "Signa i envia".

  Signar i enviar Conforme

  Si tot és correcte, obtindrà la fulla de resposta en què aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i un Codi Assegurança de Verificació perquè pugui ser comprovada l'autenticitat de la declaració en Seu Electrònica en l'apartat "Comparació de documents mitjançant codi assegurança de verificació", a més un PDF incrustat que conté una primera fulla amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Assegurança de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en què existeixi reconeixement de deute, en la fulla resposta de presentació, es mostrarà un enllaç per realitzar la presentació del ajornament o de la sol·licitud de compensació. Faci clic a “Tramita el deute”.

  Tramitar deute

  Recordi que per a dubtes en matèria tributària ha de contactar amb el 901 33 55 33/91 554 87 70 d'Informació Tributària Bàsica o pot consultar personalment en la seva Administració o Delegació.

  Enllaços d'interès:

  presentación presentar electronica 131 formulario web
 • Pagament d'autoliquidacions
 • Certificat electrònic
 • Ajuda tècnica - Cl@ve PIN