Presentació electrònica mitjançant formulari del model 131

 • Per a la presentació telemàtica del model 131 la AEAT facilita un formulari que s'emplena en línia i s'envia directament.

  Per visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprovi el zoom i mida de lletra establerta al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior).

  • En Internet Explorer, accedeixi a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Mida de text" i seleccioni "Mitjà", en "Zoom" seleccioni 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.

  • En Google Chrome, accedeixi a "Configuració" (des dels tres punts verticals), "Aspecte", "Mida de la font" i seleccioni "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccioni 100%.També des d'Apropar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, accedeixi a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccioni 100% amb els signes "+" i "-", polsi "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccioni una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.

  • En Safari, accedeixi a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Pot accedir als tràmits del "Model 131.IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Objectiu. Pagament fraccionat"Des de l'opció "Presentar i consultar declaracions" de l'apartat "Tràmits destacats" a la Seu Electrònica. La presentació electrònica es realitza des de l'opció "Presentació 2019" de l'apartat "Presentació".

  Presentació 2018 en Seu Electrònica

  presentacion presentar electronica 131 formulari web
 • Identifiqui's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN.Podrà presentar la declaració amb Cl@ve PIN sempre que el declarant sigui persona física.

  Identificació

  Recordi que si desitja importar dades de fitxers ha d'utilitzar l'opció "Presentació 2019 (amb fitxer)".L'opció "Carregar" li permet importar una declaració emmagatzemada al servidor de la AEAT i guardada prèviament.

  Complimenti les dades identificatives i premi "Acceptar".

  Accés

  Al formulari, podrà variar les dades identificatives i carregar (novament) una declaració emmagatzemada al servidor fent clic en el botó "Dades identificatives" situat en la part superior.

  Datos identificativos

  Faci clic en la icona situada al costat d'"Informació addicional" per seleccionar l'activitat i emplenar les dades requerides.Per donar d'alta una nova activitat polsi "Alta Registre".Puede navegar por los distintos registros con las flechas para avanzar o retroceder o pulsar el icono del aspa para eliminar un registro determinado.

  Dades prèvies

  En la part superior de la pantalla es troba l'encaix amb diverses opcions. Amb les fletxes pot avançar o retrocedir entre pàgines.

  Entre pàgines

  Una vegada emplenades les dades pot comprovar si existeixen avisos o errors en la declaració des del botó "Validar declaració".

  En validar la declaració, es mostrarà la relació d'errors i avisos detectats, als que pot accedir per a la seva correcció des del botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís" al costat de la descripció de la fallada.

  Errors

  Si no es detecta cap error en la declaració, a la descripció s'informarà que no hi ha errors.

  Declaració correcta

  Des del botó "Ajuda" pot consultar les instruccions d'emplenament del model.

  Ajuda a l'emplenament

  L'opció "Guardar" permet guardar les dades ja complimentades encara que la declaració no s'hagi validat correctament, d'aquesta manera podrà conservar les dades i continuarà complimentant en un altre moment.La declaració es guardarà al servidor de la AEAT per a la seva posterior càrrega al formulari a la finestra inicial "Dades identificatives".Només es guarda una sessió per la qual cosa, si existeix una declaració guardada prèviament se sobreescriurà i quedarà reemplaçada per l'actual.

  Guardar declaració

  Ruta per guardar

  Amb el botó "Esborrany", podrà obtenir un arxiu .PDF que, encara que no és vàlid per a la presentació, li pot servir com a consulta. El PDF es mostrarà amb una marca d'aigua en diagonal indicant que no és vàlid per a la presentació.

  Carregar declaració

  En la part superior del PDF encontrá els botons per tornar al formulari, obrir una nova declaració o descarregar-lo al seu equip polsant "click aquí per descarregar el pdf".

  Exportar declaració

  El botó "Mostrar informació" permet activar o desactivar la informació sobre els avisos i errors de la declaració, així com, els apartats de la declaració.

  Arxiu exportat

  Accedeixi a la pàgina 2 del formulari per completar el model i comprovar les opcions de liquidació.

  Si el resultat és a ingressar i no ha domiciliat l'import, haurà d'obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació.El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com a justificant del pagament.Des del mateix formulari, al botó "Realitzar pagament (obtenir NRC)" pot connectar amb la passarel·la de pagament per generar automàticament un NRC amb les dades que conté la declaració.Una vegada obtingut el NRC haurà d'introduir-lo en el camp "Número de Referència NRC".No obstant això, pot optar per altres formes de pagament o reconeixement del deute.

  Resultat positiu

  Una vegada que hagi validat i guardat la declaració, podrà presentar-la des de l'opció "Firmar i Enviar".A la nova finestra, marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració.En el cuadro de texto se mostrará codificado el contenido de la declaración.Pot continuar amb la presentació de la declaració prement "Firmar i Enviar".

  Firmar i enviar

  ConformeSi tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i un Codi Segur de Verificació perquè pugui ser comprovada l'autenticitat de la declaració en Seu Electrònica en l'apartada "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació", a més un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en els quals hi hagi reconeixement de deute, al full resposta de presentació, es mostrarà un enllaç per realitzar la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Premi "Tramitar deute".

  Tramitar deute

  Recordi que per a dubtes en matèria tributària ha de contactar amb el 901 33 55 33 /91 554 87 70 d'Informació Tributària Bàsica o pot consultar personalment en la seva Administració o Delegació.

  Enllaços d'interès:

  presentació presentar electronica 131 formulari web
 • Pagament d'autoliquidacions
 • Certificat electronico
 • Ajuda tècnica - Cl@u PIN
 • Model 131.Pagament fraccionat.Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.