Presentació electrònica amb fitxer del model 131

 • Pot presentar el model 131 important un fitxer amb la declaració a transmetre amb les dades ajustades al disseny de registre publicat en la pàgina web en "Ajuda", "Dissenys de RegistreModels del 100 al 199, "131 - Exercicis 2019 i següents".

  presentacion presentar fitxer electronica 131
 • Accedeixi a la presentació des de Seu Electrònica, "tots els tràmits", "Impostos i taxes", "Impost sobre la Renda de les Persones FísiquesModel 131.IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva.Pagament fraccionat."o des de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions, Model 131".

  Faci clic en l'enllaç "Presentació 2019 (amb fitxer)" de l'apartat "Presentació".

  Presentació amb fitxer

  Presentació presentar electrònica telemàtica 131 fitxer
 • Identifiqui's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques).

  Identificació

  A la següent pàgina premi el botó "Llegir declaració" i localitzi el fitxer amb les dades de la declaració.

  Llegir declaracióLlegir fitxer

  A continuació es mostrarà el formulari amb les dades de la declaració.

  Dades

  A la part inferior es troben les opcions disponibles.Al botó "Ver Fitxer" podrà visualitzar el fitxer carregat codificat.

  Ver ficheroFitxer codificat

  Si el resultat és a ingressar i no domicilia l'import, haurà d'obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació.El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com a justificant del pagament.Una vegada obtingut el NRC haurà d'introduir-lo en el camp "Número de Referència NRC".No obstant això, pot seleccionar altres formes de pagament o reconeixement de deute.

  Resultat positiu

  Revisi les dades i, si són correctes, faci clic en "Firmar i Enviar" per procedir a la presentació de la declaració.Apareixerà una finestra amb la informació de la declaració codificada i les dades del presentador i el declarant.Marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per finalitzar la presentació.

  Firmar i enviarConforme

  Finalment, si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i un Codi Segur de Verificació perquè pugui ser comprovada l'autenticitat de la declaració en Seu Electrònica en l'apartada "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació", a més un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en què hi hagi reconeixement de deute, en el full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per fer la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Premi "Tramitar deute".

  Tramitar deute

  Recordi que per a dubtes en matèria tributària ha de contactar amb el 901 33 55 33 /91 554 87 70 d'Informació Tributària o consultar personalment en la seva Administració o Delegació

  Enllaços d'interès:

  Presentacion presentar 131 fitxer
 • Certificat electronico
 • Pagament d'autoliquidacions
 • Ajuda tècnica - Cl@u PIN
 • procesando,cargando,entorno
  Missatge "Carregant entorn" o "Processant" persistent en enviar el model
 • Model 131.Pagament fraccionat.Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.
 • 131 - Exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 Document PDF  (29,8 kB) 

  Pagament fraccionat.Empresaris i professionals en estimació objectiva.Declaració – Liquidació.