Presentació electrònica amb fitxer del model 131

 • 131 - Exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 Document PDF  (29,8 kB) 

  Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.

 • Accedeixi a la presentació des de Seu Electrònica, "Tots els tràmits", "Impostos i taxes", "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques", "Model 131. IRPF Empresaris i professionals en Estimació Objectiva. Pagament fraccionat." o des de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 131".

  Faci clic en l'enllaç "Presentació 2018 (amb fitxer)" del apartat "Presentació".

  Presentació amb fitxer

  Li facilitem l'enllaç a la relació completa de tràmits per al model 131:

  Presentación presentar electrónica telemática 131 fichero
 • Identifiqui's amb signatura digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques).

  Identificació

  En la següent pàgina premi el botó "Llegir declaració" i localitzi el fitxer amb les dades de la declaració.

  Llegir declaració Llegir fitxer

  A continuació es mostrarà el formulari amb les dades de la declaració.

  Dades

  A la part inferior es troben les opcions disponibles. En el botó "Veure Fitxer" podrà visualitzar el fitxer carregat codificat.

  Vegeu el fitxer Fitxer codificat

  Si el resultat és a ingressar i no domicilia l'import, haurà d'obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació. El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com justificant del pagament. Una vegada obtingut el NRC haurà d'introduir-ho en el camp Número " de Referència NRC". No obstant això, pot seleccionar altres formes de pagament o reconeixement de deute.

  Resultat positiu

  Revisi les dades i, si són correctes, faci clic en "Signar i Enviar" per procedir a la presentació de la declaració. Apareixerà una finestra amb la informació de la declaració codificada i les dades del presentador i el declarant. Marqui la casella "Conforme" i faci clic a "Signa i envia" per finalitzar la presentació.

  Signar i enviar Conforme

  Finalment, si tot és correcte, obtindrà la fulla de resposta en què aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i un Codi Assegurança de Verificació perquè pugui ser comprovada l'autenticitat de la declaració en Seu Electrònica en l'apartat "Comparació de documents mitjançant codi assegurança de verificació", a més un PDF incrustat que conté una primera fulla amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Assegurança de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en què hi hagi reconeixement de deute, en el full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per fer la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació. Faci clic a “Tramita el deute”.

  Tramitar deute

  Recordi que per a dubtes en matèria tributària ha de contactar amb el 901 33 55 33/91 554 87 70 d'Informació Tributària o consultar personalment en la seva Administració o Delegació

  Enllaços d'interès:

  Presentacion presentar 131 fichero
 • Pot presentar el model 131 important un fitxer amb la declaració a transmetre amb les dades ajustats al disseny de registre publicat a la pàgina web en "Ajuda", "Dissenys de registre", "Models del 100 al 199", "Model 131". En el següent enllaç pot consultar l'últim disseny de registre publicat del model.

  presentacion presentar fichero electronica 131
 • procesando,cargando,entorno
  Missatge "Carregant entorn" o "Processant" persistent al enviar el model
 • Ajuda tècnica - Cl@ve PIN
 • Certificat electrònic
 • Model 131. Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.
 • Pagament d'autoliquidacions