Com obtenir la còpia de la targeta NIF prèviament generada

 • Si ha generat recentment una targeta identificativa des del tràmit "Obtenció de nova targeta acreditativa del NIF" però no ha pogut visualitzar el justificant o no ha anotat el codi segur de verificació (CSV) per a la seva confrontació, és possible que en intentar generar-la de nou, la sol·licitud sigui rebutjada amb el missatge "La targeta ja ha estat generada avui, pot imprimir-la amb el CSV assignat en el moment de la generació".

  En aquest cas, pot recuperar la targeta acreditativa prèviament generada accedint a Seu Electrònica, "Les meves notificacions", "Consulta de notificacions i comunicacions", amb certificat electrònic o Cl@ve PIN.

  Les meves Notificacions

  Consulta de notificacions i comunicacions

  Accedeixi amb Cl@ve PIN o certificat electrònic

  Empleni els filtres corresponents i premi "Buscar".En la relació de notificacions i comunicacions localitzi aquella comunicació el concepte de la qual és "Emissió targeta NIF" i faci clic en el "Número de certificat" per accedir al detall i obtenir la targeta.

  Comunicació emissió targeta NIF

  Després de comprovar les dades de l'usuari i de la comunicació, faci clic en "Ver comunicació" per obtenir el document PDF emès amb la targeta acreditativa del NIF

  Podrà guardar i imprimir l'esmentat document i utilitzar el codi segur de verificació (CSV) que conté per acarar-lo des de l'opció "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació"

  Visualització targeta NIF

  Com Obtenir còpia targeta NIF prèviament generada
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda