Obtenció de nova targeta acreditativa o duplicat del NIF

 • Si desitja obtenir un duplicat del NIF, pot sol·licitar-ho directament des del tràmit "Obtenció de nova targeta acreditativa del NIF", que trobarà en l'apartat "Consulta i modificació de les meves dades censals", dins del llistat de tràmits dels "Models 036 i 037.Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada"  Tràmits model 036 037

  L'accés requereix identificació amb certificat o DNI electrònic o amb Cl@ve PIN del titular.

  A la finestra inicial d'identificació introdueixi el NIF, el primer cognom i premi "Enviar".

  Finestra identificació

  A continuació, es mostrarà un resum de les dades identificatives del titular i la informació del domicili fiscal que consta al cens.Si s'hagués registrat un domicili a efectes de notificacions, també es mostrarà la informació corresponent.

  Pulse "Generar targeta CSV" per obtenir el justificant de l'operació

  Dades identificatives i domicili fiscal

  Al justificant trobarà les dades identificatives, tant del titular com del presentador, la data i hora de l'operació, el codi segur de verificació, l'enllaç directe a Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (PDF) i l'opció "Visualitzar justificant".

  Justificant de l'operació

  Si prem "Visualitzar justificant", Obtindrà un document en AEAT, que podrà guardar i imprimir, amb la comunicació emesa i la mateixa targeta identificativa a la part inferior.

  Documento targeta identificativa part superior

  Emissió targeta part inferior

  Una vegada generada, la targeta acreditativa estarà també disponible en "Comunicacions emeses", dins de Seu Electrònica, "Les meves notificacions", "Accés a notificacions i comunicacions de la DNI".Per conèixer el procediment pot consultar l'ajuda "Com obtenir targeta acreditativa prèviament generada"

  Obtenció nova targeta acreditativa NIF