Còpia electrònica del model 036

 • Des de l'opció "Còpia Electrònica (Consulta Íntegra) 036-037" pot recuperar la còpia d'una declaració dels models 036 i 037 ja presentada. L'accés a aquesta consulta requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@vePIN.

  A continuació li facilitem l'enllaç a la pàgina de tràmits del model 036, des de la qual podrà accedir a la consulta:

  copia 036 consulta íntegra 037
 • Model 036 - 037. Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris.
 • Indiqui el NIF del titular de la declaració i premi "Enviar".

  Indiqui el NIF declarant i premi enviar

  Per a la visualització del PDF es requereix tenir instal·lat un visor de documents PDF com a Adobe Reader.

  Si existeix més d'una presentació del model 036 per a aquest NIF es mostrarà una llista de les declaracions presentades des de maig de 2007 fins a l'actualitat.

  Marqui la casella "Seleccionar" de la declaració que vulgui consultar i premi el botó "Enviar".

  Seleccionar declaració

  Per a declaracions antigues caldrà tenir actualitzat Java i permetre l'execució de les miniaplicacions de Java que se sol·liciti.

  Enllaços d'interès:

  copia 036 consulta íntegra
 • CONT. RELACIONADO - PAGS. DESCARGA PRG. AYUDA
  Comprovació de la versió, instal·lació i configuració de la màquina virtual de Java