Comprovació d'estar censat.Consulta de NIF (entitats jurídiques)