Com consultar l'IVA importació amb ajornament de pagament

 • Pot consultar les quotes del IVA diferit corresponents a cada període, així com l'estat en què es troben aquests deutes des de l'opció "Consulta del IVA importació amb ajornament de pagament" que trobarà en la Seu Electrònica del nostre web, en els apartats de consulta per als models 303 i 322. També en el portal "Duanes", "Presentació i despatx de declaracions", "Importació".

  Imatge de Seu Electrònica del tràmit consulta del IVA importació amb ajornament de pagament

  Identifiqui's amb el certificat electrònic del operador i realitzi la cerca amb els criteris que vulgui establir: Tipus de document, ranxo de data, exercici o període. També pot seleccionar els "Imports per període"

  Estableixi les dades per a la consulta i premi cercar

  Segons les dades establecidas es mostraran els resultats de la cerca.

  Es mostraran els resultats

  Per accedir al detall de l'operació, faci clic sobre el número de referència on apareixeran les dades relacionades al IVA diferit, Període d'autoliquidació, Imports de l'autoliquidació i les dades del deute executiva.

  Faci clic en l'enllaç del "núm. de referència del Document" per accedir a la consulta del DUA d'importació.

  Número de referència de document

  Es mostraran les dades i les accions possibles sobre el DUA, com agregar annexos, imprimir, consultar les dades comptables, de gestió, la relació d'importacions i altres consultes relacionades.

  Dades del DUA

  Detalls de les partides

  verificar,verificacion,consultar,consulta,presentada,electrónicamente,telematicamente,trimestrales,presentacion,electrónica,"copia,de,la,declaración","copia,de,la,declaración,presentada",copia,303,310,311,322