Què és un NRC?

 • El NRC (Número de referència complet) és el codi generat per l'entitat bancària com a justificant, per identificar un ingrés tributari.Consta de 22 caràcters alfanumèrics, entre els quals s'incorpora, de forma xifrada, la informació del NIF del declarant, l'import, el model, l'exercici i el període.

  El NRC apareixerà al justificant de l'operació, juntament amb el resum de les dades de l'ingrés.Perquè el NRC sigui vàlid, és important que les dades facilitades a l'Entitat Col·laboradora en el moment de realitzar el pagament siguin correctes.

  En declaracions i autoliquidacions que suposin un ingrés, i per a les quals no s'hagi seleccionat com a forma de pagament la domiciliació bancària, s'haurà d'incloure el NRC generat per l'entitat bancària per poder realitzar la presentació.

  Per la seva part, en el pagament de liquidacions / deutes, una vegada efectuat el pagament i obtingut el NRC, el tràmit haurà finalitzat, sense que sigui necessari realitzar altres actuacions.Pot guardar la resposta obtinguda amb el NRC com a justificant de l'operació.

  Si va realitzar l'ingrés a través de la passarel·la de pagaments de la AEAT però no ha obtingut o no conserva el justificant, té la possibilitat de recuperar-lo des de les opcions de consulta corresponents, dins de Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Pagament d'impostos".

  Si desitja més informació sobre el pagament d'impostos a través d'internet, pot consultar el següent apartat:

  Informació general NRC
 • Ayuda para el pago de impuestos y autoliquidaciones por Internet