Consulta de pagament de taxes

 • L'Ordre Ministerial HAC/729/2003 de 28 de març estableix els supòsits i les condicions generals per al pagament per via electrònica de les taxes que constitueixen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.

  Per efectuar el pagament d'una taxa ha d'accedir a la "Llista de possibles pagaments de taxes (Taxes compreses en l'àmbit d'aplicació de la O.M. Hac/729/2003 de 28 de març). Per a cada taxa s'inclou un enllaç a la pàgina web en la qual s'ha de realitzar el pagament de la mateixa.

  La pàgina de l'Agència Tributària és una mera passarel·la de pagaments, per la qual cosa haurà de contactar amb la pàgina web a través de la qual accedeix al pagament de la taxa corresponent en cas d'incidència.Si sorgeix algun problema, contacti també amb la seva entitat bancària.

  Aquells contribuents que desitgin recuperar l'import associat al pagament d'una taxa disposen de dues opcions:

  • Sol·licitar l'anul·lació d'aquest NRC al seu EEFF. En molts casos l'entitat no podrà procedir a aquest alliberament, però quan és possible resulta l'alternativa més ràpida.
  • Sol·licitar la devolució a l'organisme encarregat d'aquesta taxa. En última instància, l'organisme en qüestió ha de disposar dels mitjans sobre això per facilitar la devolució d'un càrrec indegut.Des de AEAT no es pot cursar cap devolució corresponent al pagament de taxes d'organismes aliens a l'Agència Tributària.

  Pot realitzar la "Consulta d'un pagament anterior de taxes" des de l'apartat "Taxes" en "Pagament d'impostos"De la Seu Electrònica si ha utilitzat la passarel·la de pagaments de la AEAT per generar el NRC.

  Accés a consulta de pagament de taxes

  Per poder realitzar aquesta consulta, indiqui la forma de pagament utilitzat, el número de justificant assignat a dit NRC, les dades del titular de l'obligat al pagament i les dades econòmiques associades.

  Introdueixi les dades i premi enviar

  Enllaços d'interès:

  pago,pagar,tasas,consulta,consultar,comprobar,comprobación
 • Ayuda para el pago de impuestos y autoliquidaciones por Internet
 • Relació de taxes gestionades per Órganos de l'Administracion General del Estado i els seus Organismes públics