Pagament de liquidacions i deutes a través d'Internet (obtenció d'un NRC)

 • Per accedir al pagament de "Liquidacions/Deutes" en la pàgina web de l'Agència Tributària cal identificar-se amb certificat o DNI electrònic o amb Cl@vePIN. No obstant això, ha de tenir en compte que el pagament de la liquidació amb Cl@vePIN només estarà disponible per al càrrec en compte. Si vol realitzar el pagament amb una targeta és imprescindible que s'identifiqui amb certificat electrònic o DNIi.

  Entri a l'opció de pagament "Liquidacions" del apartat "Pagament d'impostos" de la Seu Electrònica.

  Ruta d'accés a tràmits

  pago pagar liquidaciones deudas
 • Esculli la forma de pagament (mitjançant càrrec en compte o targeta) per a la Liquidació/Deute.

  Liquidacions-deutes, amb càrrec en compte o targeta

  En aquest moment apareixerà la finestra perquè seleccioni el tipus d'accés. Tingui en compte que ha d'operar amb una Entitat Col·laboradora adherida al sistema.

  Seleccioni el "Concepte" de la liquidació i el "Número de justificant" que apareix a la carta de pagament. Pot comprovar que la seva entitat financera està adherida com a entitat col·laboradora amb l'Agència Tributària des de l'enllaç "Veure Entitats adherides i horaris de servei". Faci clic a "Accepta les dades i continua".

  Esculli el Modeloy accepti per continuar

  Introdueixi les dades en el formulari i faci clic al botó "Envia". A continuació es mostra una finestra amb les dades codificades de la informació que s'enviarà. Marqui la casella "Conforme" i faci clic a "Envia" per confirmar el pagament.

  Si està tot correcte premi Enviar , Conforme i signar i enviar

  Si tot és correcte podrà veure en pantalla el NRC o Número de Referència Complet. Es tracta d'un codi que faciliten les entitats col·laboradores com a justificant del pagament quan aquest es fa a través d'Internet. A més, el full de resposta inclourà un resum de les dades enviades.

  Pot imprimir aquesta pantalla per conservar el full com a resguard de l'ingrés efectuat. Una vegada realitzada l'operació i obtingut el NRC com resposta no cal presentar cap altre document.

  Per als casos d'errades en les comunicacions pot verificar si el pagament s'ha realitzat i, si escau, recuperar el SEGONA en l'opció corresponent de consulta d'un pagament anterior que trobarà en la pàgina de liquidacions i deutes. Introdueixi exactament els mateixes dades que va introduir per realitzar el pagament i, si aquest existeix, obtindrà el NRC generat que el serveixi de justificant.

  Si no disposa del sistema d'identificació adequat per efectuar el pagament, recordi que té altres alternatives per obtenir el NRC:

  • Acudir a una oficina de la seva Entitat Bancària i facilitar tots les dades relatives a la liquidació-deute. No necessita aportar cap model, només les dades que s'utilitzen per a la generació del NRC i que són els mateixos que se li sol·liciten per fer el pagament a través de la pàgina web de l'AEAT (model, exercici, període, NIF declarant, cognom i import exacte del ingrés).
  • Mitjançant el servei de banca electrònica si l'Entitat Bancària li ofereix aquesta possibilitat.

  Enllaços d'interès:

  pago pagar liquidaciones deudas
 • Llista d'entitats bancàries adherides
 • Ajuda per al pagament d'impostos i autoliquidacions per Internet
 • Enllaç a tràmits "Pagament d'impostos"