Error 70.Petició duplicada

El missatge:"Petició duplicada" (error 70), és una resposta de l'entitat col·laboradora que implica que el NRC que està sol·licitant ja ha estat generat prèviament.Per verificar el pagament segueixi les indicacions que li facilitem a continuació.

Accedeixi a l'opció "Consulta d'un pagament anterior..." de l'apartat corresponent dins de "Pagament d'impostos"De la Seu Electrònica.Triï l'opció corresponent a la forma de pagament utilitzat (mitjançant càrrec en compte o targeta).

Consulta de pagaments

Per realitzar aquesta operació és necessari identificar-se amb Cl@ve PIN o amb el mateix certificat o DNI electrònic utilitzat en el moment de realitzar el pagament.

La consulta dels pagaments de les diferents autoliquidacions amb Cl@ve PIN s'anirà habilitant progressivament.Si el pagament es va realitzar amb targeta de crèdit només serà possible realitzar la consulta amb certificat o DNI electrònic.

Indiqui el model per a qui desitja realitzar la consulta i faci clic en "Acceptar dades i continuar".

Triï model

Introdueixi exactament les mateixes dades que va introduir per realitzar el pagament i si aquest existeix obtindrà el NRC generat que li serveixi de justificant.

La AEAT permetrà que l'ordenant, aportant les mateixes dades que va utilitzar a la sol·licitud de càrrec, consulti el resultat de l'operació quan hagi existit alguna fallada en les comunicacions o per qualsevol altra causa.La resposta a la sol·licitud de comprovació serà el mateix missatge de confirmació amb el NRC obtingut o, en el seu defecte, la indicació que no consta el càrrec consultat o que aquest ha estat anul·lat.

Consulta de NRC

Una vegada recuperat el NRC pot presentar la declaració marcant en aquesta ocasió l'opció "A ingressar", i introduint manualment el NRC del càrrec realitzat a la seva casella corresponent perquè en el moment de la presentació la pàgina no enllaci de nou amb l'entitat bancària per realitzar una altra vegada el pagament.

En el cas que no existeixi el NRC haurà de contactar amb l'entitat bancària per constatar que aquest pagament no s'ha realitzat.També el podran informar de la causa d'aquest missatge d'error en el seu cas concret.

Enllaços d'interès:

error 70 error duplicada duplicat pagament