Codis de resposta de l'Entitat Col·laboradora (EC), Financera (EF)

 • En realitzar una sol·licitud de càrrec en compte a través de la passarel·la de pagaments de la AEAT, l'entitat financera pot rebutjar l'operació a causa de diferents circumstàncies (problemes tècnics, errors en les dades consignades, identificació incorrecta, pagament duplicat, etc.)i tornar els missatges d'error corresponents.

  Pot consultar el llistat de codis d'error al final d'aquest document, dins de l'apartat "Enllaços d'interès".

  Es tracta de respostes generades per les entitats financeres (EEFF) o col·laboradores (EECC) i és necessari realitzar les comprovacions necessàries i contactar amb les esmentades entitats per resoldre el problema.

  Com a alternativa, pot sol·licitar directament al banc el NRC, facilitant les dades del pagament, utilitzar els serveis de banca electrònica dels que disposi o tramitar el càrrec en un altre compte o en una entitat financera diferent.

  Enllaços d'interès:

  codi error EECC EEFF col·laboradora pagament pagar NRC
 • Codis d'error
 • Informació sobre signatura digital (certificat o DNIe) i sistema Cl@ve PIN