Codi P1 undefined

 • Si en accedir a un pagament o consulta de taxes o dipòsits en subhastes li apareix l'error "Resposta de la AEAT:[codi P1] undefined" comprovi aquests aspectes del certificat utilitzat.

  Undefined

  És possible que estigui firmant amb un certificat no vàlid per realitzar signatura electrònica utilitzant certificats de targeta (per exemple DNIe).El DNI electrònic té dos certificats:el certificat d'"Autenticació" i el certificat de "Firma".En l'últim pas ha de seleccionar el certificat de "Firma".Consulti en els Enllaços d'interès al final d'aquesta pàgina l'ajuda tècnica sobre el DNIe.

  DNIe

  També, aquest error pot produir-se en utilitzar un certificat revocat o invàlid.Comprovi, també si té diversos certificats electrònics instal·lats al navegador, que ha accedit a l'opció corresponent amb el certificat correcte i que elegeix el certificat adequat en totes les ocasions en què el navegador ho sol·licita.

  Tingui en compte que si el navegador que està utilitzant és Internet Explorer, ha de tancar el navegador i tornar a obrir-lo perquè li doni a triar el certificat que desitja utilitzar (si té diversos certificats instal·lats al mateix equip) ja que Internet Explorer selecciona l'últim utilitzat per defecte.

  La revocació d'un certificat electrònic suposa l'anul·lació d'un certificat vàlid abans de la seva data de caducitat, generalment perquè el titular pugui sospitar que aquest hagi estat copiat i que es coneix el seu PIN.

  Verifiqui l'estat del certificat electrònic.Pot comprovar si el certificat electrònic emès per la FNMT és vàlid per treballar en la pàgina web de l'Agència Tributària accedint a la pàgina web de CERES (Certificació Espanyola).Al verficar l'estat del certificat comprovi que li aparegui el missatge "El seu certificat acaba de ser verificat.Està vostè en possessió d'un certificat digital FNMT Vàlid i no revocat . El seu certificat està funcionant correctament."Si el certificat no és de la FNMT contacti amb la seva entitat emissora.En els Enllaços d'interès trobarà informació addicional sobre com verificar l'estat del seu certificat.

  Verificar estat

  Enllaços d'interès:

  undefined pagament imposat pagar
 • Informació sobre signatura digital (certificat o DNIe) i sistema Cl@ve PIN
 • verificar comprovar FNMT certificat
  Com verificar l'estat d'un certificat de la FNMT i DNIe