Anagrama erroni o NIF del contribuent erroni

 • L'error "Anagrama erroni" o "NIF del contribuent erroni" pot aparèixer en realitzar qualsevol intent de pagament en AEAT per a autoliquidacions o liquidacions/deutes per càrrec en compte o amb targeta.

  Primer cognom

  Comprovi que les primeres lletres introduïdes en el camp "Cognom", només per a persones físiques, coincideixi amb les dades que figuren en el cens per al NIF consignat.

  Pot comprovar si les seves dades consten al cens de la AEAT correctament si accedeix a "Sede Electrònica", "tots els tràmits", "Censos, NIF i domicili fiscal" i "Censos".A la taula de procediments que apareixen, faci clic a la icona "Tràmits" de l'opció "Model 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals"I seleccioni "Comprovació d'un NIF de tercers a efectes censals" (requereix certificat electrònic).

  Si disposa de certificat electrònic o Cl@ve PIN, també pot comprovar aquestes dades a les Etiquetes Fiscals.Per a això, accedeixi a "Sede Electrònica" i a la cantonada inferior dreta seleccioni "Etiquetes", dins de l'apartat "Utilitats"Impressió d'etiquetes".

  Enllaços d'interès:

  anagrama erroni NIF contribuent pagament imposats
 • Comprovació d'estar censat a l'Agència Tributària com a contribuent