Domiciliacions per a col·laboradors

 • Els col·laboradors socials poden consultar i gestionar aquelles domiciliacions que hagin presentat en nom de tercers accedint amb certificat o DNI electrònic al tràmit "Domiciliacions.Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació per a col·laboradors".

  També, pots accedir a "Domiciliacions" situat dins de "Consultes" entrant en "Pagar, ajornar i consultar deutes".

  A continuació, detallem les diferents operacions que poden realitzar-se des del tràmit per a col·laboradors.

  1.Consulta de domiciliacions

  Després d'identificar-te, es mostraran les dades identificatives del col·laborador i, en la part superior dreta, l'enllaç al "Calendari de venciments", que enllaça amb el "Calendari del Contribuent" perquè puguis comprovar els terminis de domiciliació dels diferents models.

  Per localitzar una domiciliació i accedir al detall i serveis disponibles s'han de complimentar almenys els filtres de recerca obligatoris "NIF" (del titular de la domiciliació) y "Exercici fiscal" (opcionalment farcida "Model" i el "Període") i prem "Buscar".

  Consulta per a col·laboradors

  Mitjançant el desplegable "Situació" es podran consultar tots els venciments de domiciliacions seleccionant "Totes" o filtrar per "No complertes".

  Totes o No complertes

  Es mostrarà la relació de domiciliacions existents que coincideixin amb els filtres establerts i la informació de cada registre s'ordenarà en columnes (Model, Període, Justificant, Import, IBAN, etc).

  El desplegable "Mostrar/ocultar columnes" mostra únicament la informació que s'esculli.

  A la columna "Situació" pot veure's l'estat de tramitació de la domiciliació, que determina les accions possibles (rectificació, revocació o rehabilitació).

  Prement en el número de justificant és possible accedir al detall de l'expedient i a les accions disponibles.

  Llistat expedients

  2.Consulta d'enviament d'ordre de domiciliació a entitat de crèdit

  Si l'ordre de domiciliació ha estat ja enviada a l'entitat bancària corresponent, a la columna "Situació" es mostrarà el missatge "Enviada a Entitat Col·laboradora.

  Prement en el número d'expedient s'obté i s'accedeix al detall.

  Enviada a entitat col·laboradora

  A la següent finestra, fes clic en "Diligència (PDF)".

  Veure diligència

  S'obtindrà un document PDF amb totes les dades de la domiciliació.En l'apartat "Resultat de la consulta" queda constància que l'ordre de domiciliació ha estat transmesa per la AEAT i s'ha rebut per part de l'entitat financera.

  Justificant

  3.Rectificar compte de domiciliació

  Si la situació de la domiciliació és "Activa" es troba dins del termini de domiciliació i és possible rectificar el IBAN.

  Si accedeixes al número d'expedient, a la següent finestra, utilitza l'enllaç "Rectificar IBAN".

  Situació activa

  Enllaç "Rectificar IBAN"

  A continuació, es cosigna el IBAN del nou compte en el qual es desitja que s'efectuï la domiciliació i "Acceptar".

  Rectificar IBAN

  Accepti per Confirmar

  S'han de revisar les dades abans de "Firmar i Enviar".

  Verificar dades, firmar i enviar

  Al final del procés es mostrarà el missatge "La seva domiciliació ha estat rectificada".A més, es visualitzarà el compte anterior i el nou compte per a la domiciliació, així com un avís perquè es comprovi que el compte és correcta i que el contribuent és el titular de la mateixa, ja que de cap altra manera l'entitat financera no admetrà la domiciliació.

  Justificant de modificació

  4.Revocar domiciliació

  Pot revocar-se la domiciliació si es decideix realitzar el pagament per una altra via, sempre que sigui dins del termini de domiciliació del model (situació "Activa").

  En aquest cas s'accedeix a l'expedient i es polsa en l'enllaç "Revocar".

  Revocar domiciliació

  Es mostraran llavors les dues opcions per regularitzar la situació:

  • "Efectuar el pagament":si no es disposa encara de NRC que substitueixi a la domiciliació, es prem "Obtenir NRC" per accedir a la passarel·la de pagaments.

  Efectuar el pagament (NRC)

  • "Sol·licitar reconeixement de deute": (amb compensació, amb ajornament amb domiciliació en compte, amb impossibilitat de pagament).

  Reconeixement de dubte

  Si s'opta pel reconeixement de deute, al final del procés s'obtindrà un resguard amb la clau de liquidació corresponent per gestionar el deute.

  Tramitar deute

  Prement en "Tramitació deute"pots gestionar-la en aquell moment o tramitar-la posteriorment des de l'apartat "Recaptació", "Ajornaments i fraccionaments", "Sol·licitud d'ajornament i fraccionament del pagament de deutes", "Presentar sol·licitud" (per sol·licitar ajornament) o a "Compensacions i extinció mitjançant deduccions", "Compensacions.Compensació a instància"Presentació de sol·licituds de compensació" (per sol·licitar compensació).

  5.Rehabilitar domiciliació

  Si es decideix desfer la revocació, es pot optar per rehabilitar la domiciliació.Aquesta opció només estarà disponible en domiciliacions en situació "Anul·lada" i dins del termini de domiciliació.

  Quan s'accedeix al detall es pot veure, entre d'altres, el motiu pel qual es va anul·lar la declaració i qui va realitzar aquest moviment.

  Rehabilitar domiciliació

  Després d'accedir a l'enllaç "Rehabilitar" es mostrarà la següent advertència:

  Advertència

  És a dir, si l'anul·lació prèvia es va realitzar mitjançant pagament amb NRC, llavors no ha de rehabilitar la domiciliació, ja que llavors es realitzaria un doble càrrec.

  Si l'anul·lació es va realitzar mitjançant reconeixement de deute, cal tenir en compte que l'esmentat deute continua actiu i ha d'anul·lar-se si desitges rehabilitar la domiciliació.En aquest cas pots contactar amb el Dependència Regional de Recaptació corresponent per regularitzar la situació.

  consultar domiciliacions col·laboradors pagament imposats venciments calendari
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda