Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació

 • Aquest tràmit està habilitat per gestionar les domiciliacions en nom propi i permet la identificació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN o número de referència, si bé la identificació amb referència només habilita la gestió de les domiciliacions dels models 100 i 102 (primer i segon termini de IRPF).

  A més, existeix una alternativa de consulta exclusiva per a col·laboradors socials des de l'opció "Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació per a col·laboradors", l'accés del qual requereix certificat o DNI electrònic.

  A continuació, detallem els diferents tràmits que pot realitzar des de l'apartat "Domiciliacions - Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació":

  1. Consulta de domiciliacions
  2. Consulta d'enviament d'ordre de domiciliació a entitat de crèdit
  3. Rectificar compte de domiciliació
  4. Revocar domiciliació
  5. Rehabilitar domiciliació

  1.Consulta de domiciliacions

  Després d'identificar-te, es mostraran les dades identificatives del titular i, en la part superior dreta, l'enllaç al "Calendari de venciments", que enllaça amb el "Calendari del Contribuent" perquè puguis comprovar els terminis de domiciliació dels diferents models.

  Per localitzar una domiciliació i accedir al detall i serveis disponibles, emplena almenys els filtres de recerca obligatoris "NIF" y "Exercici fiscal" (opcionalment farcida "Model", "Període" o "Situació") i prem "Buscar".

  Calendari de venciments / Buscar

  Es mostrarà la relació de domiciliacions existents que coincideixin amb els filtres establerts i la informació de cada registre s'ordenarà en columnes (Model, Període, Justificant, Import, IBAN, etc.).

  Pots utilitzar el desplegable "Mostrar/ocultar columnes" perquè es mostrin únicament aquelles que escullis.

  A la columna "Situació" es mostrarà l'estat de tramitació de la domiciliació, que determina les accions possibles (rectificació, revocació o rehabilitació).

  Per accedir al detall de l'expedient i a les accions disponibles, fes clic en el número de justificant.

  Llistat expedients

  2.Consulta d'enviament d'ordre de domiciliació a entitat de crèdit

  Si l'ordre de domiciliació ja ha estat enviada a l'entitat bancària, a la columna "Situació" es mostrarà el missatge "Enviada a Entitat Col·laboradora.

  Per obtenir el justificant fes clic en el número d'expedient i accedeix al detall.

  Enviada a entitat col·laboradora

  A la següent finestra accedeix a l'enllaç "Diligència (PDF)".

  Veure diligència

  Obtindràs un document PDF amb totes les dades de la domiciliació.En l'apartat "Resultat de la consulta" queda constància que l'ordre de domiciliació ha estat transmesa per la AEAT i s'ha rebut per part de l'entitat financera.

  Justificant

  Si la domiciliació correspon al pagament d'un ajornament concedit, utilitza el servei específic "Domiciliacions.Consulta d'enviament d'ordre de domiciliacions a entitat de crèdit", que trobarà en la relació de tràmits d'"Ajornament i fraccionament de deutes".

  3.Rectificar compte de domiciliació

  Si la situació de la domiciliació és "Activa" és dins del termini de domiciliació i és possible rectificar el IBAN.Per a això faci clic en el número d'expedient i, a la següent finestra, accedeixi a l'enllaç "Rectificar IBAN".

  Situació activa

  Enllaç "Rectificar IBAN"

  A continuació, consigna el IBAN del nou compte en el qual desitges que s'efectuï la domiciliació i prem el botó "Acceptar".

  Rectificar IBAN

  Accepti per Confirmar

  Finalment, revisa les dades introduïdes i fes clic en "Firmar i Enviar".

  Verificar dades, firmar i enviar

  Al final del procés es mostrarà el missatge "La seva domiciliació ha estat rectificada".A més, es visualitzarà el compte anterior i la nova per a la domiciliació, així com un avís perquè es comprovi que el compte és correcta i que el contribuent és el titular de la mateixa, ja que de cap altra manera l'entitat financera no admetrà la domiciliació.

  Justificant de modificació

  4.Revocar domiciliació

  Pots revocar la domiciliació si és que decideixes realitzar el pagament per una altra via, sempre que se sigui dins del termini de domiciliació del model (situació "Activa").

  En aquest cas accedeix a l'expedient i fes clic en l'enllaç "Revocar".

  Revocar domiciliació

  Es mostraran llavors les dues opcions per regularitzar la situació:

  • "Efectuar el pagament":si no disposes encara de NRC que substitueixi a la domiciliació, fes clic en "Obtener NRC" per accedir a la passarel·la de pagaments.

   Efectuar el pagament (NRC)

  • "Sol·licitar reconeixement de deute":amb compensació, amb ajornament amb domiciliació en compte, amb impossibilitat de pagament.

   Reconeixement de dubte

  Si optes pel reconeixement de deute, al final del procés obtindràs un resguard amb la clau de liquidació corresponent per gestionar el deute.

  Tramitar deute

  Pots fer clic en "Tramitació deute" i gestionar-la en aquell moment o tramitar-la posteriorment des de l'apartat "Recaptació" de la Seu Electrònica.Per sol·licitar l'ajornament, entra en l'opció "Ajornaments i fraccionaments", "Sol·licitud d'ajornament i fraccionament del pagament de deutes", "Presentar sol·licitud", mentre que si desitges sol·licitar la compensació, has d'accedir a "Compensacions i extinció mitjançant deduccions", "Compensacions.Compensació a instància", "Presentació de sol·licituds de compensació".

  5.Rehabilitar domiciliació

  Si decideixes desfer la revocació, pots optar per rehabilitar la domiciliació.Aquesta opció només estarà disponible en domiciliacions en situació "Anul·lada" i dins del termini de domiciliació.

  Quan s'accedeix al detall es pot veure, entre d'altres, el motiu pel qual es va anul·lar la declaració i qui va realitzar aquest moviment.

  Rehabilitar domiciliació

  Després d'accedir a l'enllaç "Rehabilitar" es mostrarà la següent advertència:

  Advertència

  És a dir, si l'anul·lació prèvia es va realitzar mitjançant pagament amb NRC, llavors no has de rehabilitar la domiciliació, ja que llavors es duplicaria el pagament.

  Si l'anul·lació es va realitzar mitjançant reconeixement de deute, tingues en compte que l'esmentat deute continua actiu i ha d'anul·lar-se si desitges rehabilitar la domiciliació.En aquest cas contacta amb la teva Dependència Regional de Recaptació per regularitzar la situació.

  anul·lar anul·lació domiciliació domiciliada rectificar rectificació modificar modificació compte bancària pagament
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda