Anul·lació o rectificació del compte de domiciliació

 • Si vol modificar el número de compte bancària facilitat per a la domiciliació d'una declaració presentada telemàticament, pot fer-ho des de l'opció "Domiciliacions - Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació" disponible en l'apartat "Pagament d'impostos" de la Seu Electrònica.

  Aquest tràmit està habilitat per gestionar les domiciliacions en nom propi i permet la identificació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN o número de referència. Existeix l'opció "Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació per a col·laboradors", del qual accés és exclusivament amb certificat o DNI electrònic.

  Tràmits domiciliacions

  En cas d'identificar-se amb relació, podrà gestionar únicament les domiciliacions dels models 100 i 102 (primer i segon termini d'IRPF).

  Després de seleccionar la forma d'accés, en la següent finestra es mostraran les dades identificatives del titular i, a la part superior dreta, l'enllaç al "Calendari de venciments", que obrirà una nova pàgina amb les dates de domiciliació dels diferents models.

  Finestra de cerca de domiciliacions i calendari de venciments

  Calendari de venciments

  Estableixi els filtres de cerca indicant l'"Exercici fiscal", "Model" i "Període" que són de caràcter obligatori. Pot afegir una dada opcional "Situació" (Totes o No complertes).

  A continuació, premi "Cercar". Es mostrarà la relació de domiciliacions existents que coincideixin amb els filtres establerts. Utilitzi el desplegable "Mostrar/ocultar columnes" perquè es mostrin només les columnes que vulgui.

  Per consultar i corregir el compte bancari si calgués, premi sobre el nombre de justificant de la la columna "Justificant".

  Filtres de cerca per localitzar la domiciliació

  En la següent finestra, on es mostra el detall de la cerca, trobarà a la part superior les accions disponibles sobre l'expedient. Per modificar el número de compte, faci clic en "Rectificar IBAN" i accepti el següent missatge d'avís.

  Detall domiciliació. Amb opció "Rectificar IBAN".

  Accepti per Confirmar

  A continuació, consigni l'IBAN de la nova compte en què vol que s'efectuï la domiciliació i premi el botó D'acord "".

  Indicar nou IBAN

  Finalment, revisi les dades introduïdes i faci clic en "Signar i Enviar". En la següent finestra marqui la casella "Conforme" i premi novament "Signar i enviar" per continuar amb el tràmit.

  Verificar dades, signar i enviar

  Conforme, signar i enviar

  Es mostrarà el missatge "La seva domiciliació ha estat rectificada". A més, es visualitzarà el compte anterior i la nova per a la domiciliació, així com un avís perquè es comprovi que el compte és correcta i que el contribuent és el titular de la mateixa, ja que d'altra manera l'entitat financera no admetrà la domiciliació.

  Justificant de modificació

  En funció de la situació de la domiciliació, pot trobar-se o no en termini per modificar el compte bancari o revocar la domiciliació. Per a més informació sobre els terminis de domiciliació i de venciment pot consultar l'enllaç "Calendari de venciments" que apareix en la primera pantalla de la consulta de domiciliació.

  En cas que opti per revocar la domiciliació, recordi que tindrà dos opcions per regularitzar la situació: efectuar el pagament o sol·licitar el reconeixement de deute.

  Enllaços d'interès:

  anular anulación domiciliación domiciliada rectificar rectificación modificar modificación cuenta bancaria pago
 • Calendari del contribuent