Presentació electrònica del model 791 de Representant duaner amb certificat o amb Cl@ve PIN

 • La sol·licitud d'inscripció per participar en les proves d'aptitud de la convocatòria de representant duaner s'efectua mitjançant la presentació del model 791, per via electrònica.Pot accedir a la presentació d'instàncies amb certificat electrònic, DNIi o amb Cl@ve PIN, a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

  Els interessats hauran d'accedir a la Seu Electrònica, a l'apartat "tots els tràmits", "Procediments no tributaris", "Proves d'aptitud del Representant Duaner", "Model 791.Representant duaner:Presentació sol·licitud d'admissió a les proves" i accedeixi a "Presentació d'instàncies representant duaner" dels tràmits habilitats.

  Presentació d'instàncies

  Abans d'accedir a la presentació, li recomanem que revisi els requisits tècnics per realitzar tràmits a la seu electrònica.

  Utilitzi l'enllaç "Proves d'aptitud per a la capacitació com a representant duaner" per accedir al formulari, presentació i pagament de les taxes si procedeix.Empleni els camps que requereixin text o utilitzi els desplegables a les caselles que en disposin.Ha de tenir en compte que pot realitzar tots els canvis que siguin necessaris però, una vegada gravada la sol·licitud, ja no podrà fer cap modificació a la sol·licitud a través d'internet.

  enllaci presentació instància representant duaner

  La inscripció telemàtica requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del titular i disposar d'un compte bancari obert a nom del titular.

  Si utilitza certificat o DNI electrònic faci clic en l'enllaç "Accedeixi amb certificat o DNI electrònic" i si utilitza el sistema Cl@ve PIN introdueixi el DNI o el NIE a la casella.

  Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN

  Si no disposa de certificat electrònic o Cl@ve PIN pot trobar informació sobre com obtenir-lo en "Enllaços d'interès" al final d'aquest document.

  Quan hagi finalitzat l'emplenament del formulari, si és necessari abonar taxes, ompli l'apartat "Codi Compte Client (CCC)" amb el compte bancari i faci clic en el botó "Pagament de Taxes".Si està exempt de pagament, premi el botó "Firmar i Enviar" que n'apareix quan l'import és zero.

  presentació instància amb pagament

  Les consultes sobre el desenvolupament del procés es podran realitzar a través del correu electrònic pruebasaptitud.rep.adu.@correo.aeat.es . Tingui en compte que aquest correu mai no tindrà la consideració de Registre Telemàtic.També disposa d'un telèfon:91 728 99 57 per a dubtes i informació sobre la inscripció.

  Després d'efectuar el pagament, la instància haurà quedat gravada podent imprimir el PDF del justificant de la seva presentació si punxa en "Obtener resguard".

  El resguard de la sol·licitud constarà d'una còpia que tindrà imprès un nombre de registre i de justificant, així com la data de la seva presentació.A més, si desitja recuperar el justificant de sol·licitud o comprovar si la presentació de la inscripció s'ha realitzat correctament disposa d'opcions de consulta, "Consulta Pagament/Sol·licitud".

  Presentació de documentació

  Sense perjudici de la presentació de la sol·licitud, si procedeix haurà de presentar la documentació justificativa que es preveu en l'apartat 5.6 de la Resolució de la convocatòria de les proves.

  Aquesta presentació s'haurà de realitzar, segons les instruccions de la base 5 de l'esmentada Resolució a través d'"Aportar documentació complementària".

  Aportar documentació complementària al tràmit

  Enllaços d'interès:

  Presentació proves aptitud Representant duaner
 • Requisits tècnics per fer tràmits a la Seu Electrònica
 • Informació i passos per obtenir un certificat electrònic
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Portal Cl@veNova finestra