Com sol·licitar els dies de cortesia per a l'enviament de notificacions electròniques

 • Els obligats tributaris que estiguin inclosos en el Sistema d'Adreça Electrònica Habilitada podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l'Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició en la DEH

  Per poder sol·licitar els dies de cortesia és necessari estar donat d'alta en la DEH i haver realitzat la Subscripció als procediments disponibles en l'Agència Tributària per a la recepció de notificacions.

  Els dies de cortesia s'hauran de sol·licitar amb un mínim de 7 dies naturals d'antelació al començament del període desitjat.

  Si la persona que gestionarà tant les notificacions electròniques com els dies de cortesia és un tercer, haurà d'estar apoderat en el tràmit GENERALNOT i assegurar que l'apoderament ha estat confirmat per part de l'apoderat.

  Si desitja més informació sobre aquest procediment, li recomanem que consulti l'Ordre EHA/3552/2011, de 19 de desembre ( BOE 29 de desembre) disponibles en "Enllaços d'interès".

  Per sol·licitar aquests dies de cortesia accedeixi al portal "Les meves notificacions"De la Seu Electrònica i faci clic en l'enllaç "Sol·licitar dies en què no es posaran notificacions en Adreça Electrònica Habilitada" de la secció "Subscripcions, sol·licituds i altres consultes"

  L'accés al tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic o Cl@ve PIN del declarant.També pot identificar-se una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers:col·laborador social (sol amb certificat electrònic) o apoderat.

  Identificació amb Certificat/DNI electrònic o Cl@ve PIN

  En accedir al servei l'aplicació valida si el certificat electrònic seleccionat està subscrit el sistema de notificació electrònica i, si és així, es mostrarà el calendari de l'any natural en curs per assenyalar els dies desitjats.

  Revisi el que s'indica en els "Avisos".Per a una adequada planificació de les seves absències tingui en compte els següents punts:

  • Els dies de cortesia assorteixen efectes, exclusivament, en relació amb les notificacions en l'Adreça Electrònica Habilitada, en els termes de l'article 4 de l'Ordre EHA/3552/2011, de 19 de desembre i durant els mateixos l'Agència Tributària no posarà notificacions a la seva disposició en l'Adreça Electrònica Habilitada.Les notificacions electròniques posades a la seva disposició anteriorment a l'inici del període de dies de cortesia s'entendran notificades pel transcurs de deu dies sense accedir a les mateixes.

  • Ha de marcar també els dissabtes i diumenges.

  • En cas que es trobi subscrit de forma voluntària a la recepció de notificacions electròniques, el dit anteriorment només assortirà efectes respecte a aquells procediments en els quals es trobi subscrit.

  • Per expandir els dies de cortesia als poderdants seleccionar:Gestionar Períodes Cortesia Poderdants i Asinar període de cortesia.

  Avisos

  Premi sobre l'opció "Modificar" per iniciar la sol·licitud de dies de cortesia.Només podrà marcar els dies disponibles.Una vegada seleccionats quedaran marcats en verd.Faci clic en "Validar" i, finalment, en "Firmar i Enviar".

  Modificar Validar

  Firmar i enviar

  A la següent finestra marqui "Així que" i premi novament "Firmar i enviar".Es generarà un resguard de sol·licitud amb un codi CSV de 16 caràcters i el calendari amb els dies de cortesia seleccionats i actualitzats, a més de la data i hora de la sol·licitud.Si es desitja consultar el rebut de presentació en format PDF premi "Visualitzar el rebut de presentació".No obstant això, en l'avís de la part superior trobarà el CSV per recuperar aquest justificant a través de l'opció "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)" disponible en l'apartat "Tràmits destacats.

  Justificante

  Rebut de la sol·licitud

  En el cas de voler canviar o anul·lar alguna de les dates assenyalades utilitzi de nou l'opció "Modificar".Per poder modificar és necessari trobar-se dins del període de canvi, és a dir, 7 dies abans de l'inici.

  A més, si accedeix en qualsevol altre moment a la sol·licitud de dies de cortesia, pot obtenir el PDF corresponent al resguard de l'última assignació utilitzant l'enllaç "Visualitzar últim rebut" situat en la part superior.

  Visualitzar últim rebut

  Enlaces de interés:

  notificacions electròniques DEH dies cortesia vacances
 • Ordre EHA/3552/2011, de 19 de desembreButlletí Oficial de l'Estat en una finestra nova
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda