Com contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de l'AEAT

 • Per contestar un requeriment o aportar documentació relacionada amb un document rebut de l'Agència Tributària, accedeixi a l'opció de la Seu Electrònica que s'indiqui en l'esmentada comunicació.

  Com a opció general, en l'apartat "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica es troba l'opció "Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de la AEAT" que permet realitzar el tràmit accedint amb certificat electrònic, DNIi, Cl@ve PIN o simplement amb el CSV de la notificació.

  Enllaç contestar notificacions en Seu

  selector identificació tràmit

  Si s'accedeix sense certificat electrònic o Cl@ve PIN, no es podrà presentar recurs ja que, en aquest cas, es necessitarà aquestes identificacions.Indiqui el CSV (Codi Segur de Verificació) de la comunicació rebuda i el NIF del presentador.

  accés sense certificat

  Si s'accedeix amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN podrà presentar recurs a l'expedient;en aquest cas, marqui "Sí".També serà necessari indicar el CSV de la comunicació.

  accés amb certificat o Cl@ve

   Una vegada que hagi accedit al registre telemàtic, empleni els camps requerits.A més, pot adjuntar la documentació des de l'opció "Afegir fitxers".

  Dades per a la resposta

  A continuació apareixerà la finestra per seleccionar els fitxers que s'adjunten a la resposta.Faci clic en "Seleccionar fitxers" per accedir a l'explorador d'arxius i escollir el fitxer que desitja annexar.Tingui en compte que l'arxiu no pot superar els 64 Mb i que ha de tenir un format acceptat.Des de l'opció "Ajuda" pot obtenir més informació sobre els tipus de fitxers admesos.L'enviament total de documentació no haurà de superar els 2 Gb.

  Seleccioni un fitxer

  Una vegada emplenats els camps requerits i aportada tota la documentació necessària, faci clic en "Presentar".

  Presentar resposta a notificació

  requeriment notificació documentació
 • Si l'enviament es realitza correctament es mostrarà en pantalla el report de la generació del registre.

  També pot accedir a aquesta opció des del portal "Les meves notificacions" o des del portal en Seu Electrònica de "Notificacions electròniques".

  accedir a tràmit

  Tanmateix, tingui en compte que és possible que se li indiqui en el requeriment o notificació que accedeixi per una altra via, per exemple, si es tracta d'un model de declaració en concret, que accedeixi a l'opció "Aportar documentació complementària" o Contestar requeriments, efectuar al·legacions i/o aportar documents justificants" segons el tràmit habilitat per a aquest model.

  requeriment notificació documentació