Com contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de la AEAT

 • Per contestar un requeriment o aportar documentació relacionada amb un document rebut de l'Agència Tributària, accedeixi a l'opció de la Seu Electrònica que s'indiqui en l'esmentada comunicació.

  Com a opció general, en l'apartat "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica es troba l'opció "Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de la AEAT" que permet realitzar el tràmit accedint simplement amb el CSV de la notificació, o bé, amb Cl@ve PIN, DNI-i o certificat electrònic.

  Seu electrònica

  També pot accedir a aquesta opció des del portal de "Les meves notificacions" o des de "Seu electrònica", "tots els tràmits", "altres serveis", "Notificacions", "Notificacions".

  Altres vias d'accés

  Tanmateix, tingui en compte que és possible que en el requeriment o notificació se li indiqui que accedeixi per una altra via.Per exemple, per l'opció d'"Aportar documentació complementària" o Contestar requeriments, efectuar al·legacions i/o aportar documents justificants" d'un model o tràmit concret.

  Accés a traves d'un model concret

  Per accedir a la presentació de documentació, en primer lloc, serà necessari que indiqui SI o No a la pregunta "Desitja presentar un Recurs a aquest expedient?".

  Si marca "Si", només podrà accedir a la presentació identificant-se amb certificat/DNI electrònic o Cl@ve PIN.En aquest cas, incique el CSV (Codi Segur de Verificació) que consta en la notificació rebuda a la casella corresponent i premi "Amb identificació".

  Si presenta recurs

  Si marca "No", introdueixi el CSV a la casella i seleccióne "Com desitja fer la presentació?"

  • L'interessat:pot entrar amb identificació mitjançant certificat/DNI electrònic i Cl@ve PIN o sense identificació.
  • El representant:només pot accedir "Amb identificació" utilitzant certificat o DNI electrònic i Cl@ve PIN.

  No presenta rercurso

  Per localitzar el CSV, pot consultar l'ajuda prement sobre l'enllaç "On trobar el Codi Segur de Verificació.

  A continuació, si ha marcat "Amb identificació" per accedir amb Cl@ve PIN o amb certificat electrònic o DNIi, seleccioni una de les dues opcions i continuï.

  Accés amb Cl@ve, certificat o DNIe

  Si va marcar "Si" i desitja presentar un recurs, una vegada identificat, es presentaran les opcions disponibles per a aquest tràmit associats al CSV introduït.

  Recurs

  Una vegada que hagi accedit al registre telemàtic, empleni els camps requerits, entre els quals es troba l'Expedient/Referència, assumpte, les dades de contacte introduint un telèfon i, addicionalment, un correu electrònic.

  Generar sol·licitud

  Pot adjuntar la documentació des de l'opció "Afegir fitxers".També disposa de la possibilitat de redactar el motiu de la presentació en l'espai que figura a la part inferior del formulari.

  Formulari

  En prémer sobre "Afegir fitxers", es mostrarà la finestra per seleccionar els fitxers que s'adjunten a la resposta.Faci clic en "Seleccionar fitxers" per accedir a l'explorador d'arxius i escollir el fitxer que desitja annexar.Tingui en compte que l'arxiu no pot superar els 64 Mb i que ha de tenir un format acceptat.Des de l'opció "Ajuda" pot obtenir més informació sobre els tipus de fitxers admesos.L'enviament total de documentació no haurà de superar els 2 Gb.

  Seleccioni un fitxer

  Una vegada emplenats els camps requerits i aportada tota la documentació necessària, faci clic en "Presentar".

  Presentar

  Si l'enviament es realitza correctament es mostrarà en pantalla el report de la generació del registre.

  requeriment notificació documentació
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda