"El seu certificat està restringit.No pot accedir a les notificacions / comunicacions"

 • El seu certificat està restringit

  L'accés a les notificacions i comunicacions per part dels col·laboradors socials s'haurà de realitzar des de la pàgina web de notificacions electròniques del 060.Els col·laboradors tenen restringit l'accés a la consulta de notificacions a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

  És necessari que els col·laboradors socials utilitzin un certificat el representant del qual no estigui restringit.Altrament poden optar per una de les següents possibilitats:

  1. Sol·licitar un certificat nou (amb diferent representant al que apareix al certificat que tenen actualment) per fer servir exclusivament en tràmits propis.Aquest certificat també és vàlid per actuar en nom dels seus apoderats.
  2. Sol·licitar en l'administració que els donin de baixa com col·laboradors socials (no confondre amb donar de baixa al representant o revocar el certificat).Una vegada realitzada la baixa com a col·laborador social han de tramitar una nova alta amb certificat electrònic de personalitat jurídica en règim de "Sense representants restringits".Això últim també poden fer-los ells des de l'opció "Alta al cens de col·laboradors socials" després d'haver-se donat de baixa.

  Pot comprovar si el certificat electrònic utilitzat és de representants restringits o, no accedint a l'opció "Comprovació al cens de col·laboradors socials" del portal "Col·laboració Social" des de la Seu Electrònica.

  Enllaços d'interès:

  notificacions certificat restringit consulta
 • Comprovació al cens de col·laboradors socials