Com consultar i revocar els apoderaments atorgats

 • Des de l'enllaç "Consulta i revocació d'apoderaments atorgats" el poderdant pot consultar els apoderaments atorgats, modificar la data del període de vigència del apoderament i revocar-ho quan el vulgui. Aquest enllaç es troba en "Apoderar i atorgar representació" de la secció "Tràmits destados" de la Seu Electrònica, fent clic en: "Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet".

  Consultar consulta revocar revocación poder apoderamiento otrogado
 • Consultar apoderaments atorgats

  Faci clic en "Consulta i revocació d'apoderaments atorgats". L'accés requereix certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del poderdant.

  Consulta i revocació d'apoderaments atorgats

  Selecció de tipus d'accés

  Una vegada seleccionat el tipus d'accés, obtindrà la finestra de consulta i revocació d'apoderaments atorgats on s'indicarà el NIF i Nom o raó social del poderdant.

  Pot filtrar la cerca per aquests criteris: "Apoderat", "Estat d'autorització", "Tràmit" i "Data de vigència". Premi "Cercar"; es mostraran els 10 primers i si hi ha més resultats, faci clic en "Més" i en "Avançar" per visualitzar la resta d'apoderaments. Prement sobre el número de referència del apoderament podrà accedir al detall del apoderament per modificar el període de vigència del apoderament i/o revocar-ho.

  Consulta d'apoderaments atorgats

  Revocar apoderaments atorgats

  El poderdant pot revocar, en qualsevol moment, els apoderaments que hagi atorgat. La revocació assortirà efectes des del moment en què sigui comunicada fefaentment a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  La revocació pot realitzar-se per qualsevol dels procediments que s'utilitzen per al seu atorgament:

  1. Mitjançant compareixença en les Delegacions i Administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, emplenant l'Annex II de la Resolució de 18 de maig de 2010 (BOE de 21 de maig de 2010), del Director General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es regula el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals d'incapacitats, per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet.

  2. Mitjançant document públic o privat, que haurà d'així mateix ajustar-se al contingut del Annex II de la Resolució de 18 de maig de 2010 (BOE de 21 de maig de 2010), del Director General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es regula el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals d'incapacitats, per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet.

  3. Per internet des de la pàgina web de l'Agència Tributària utilitzant el certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del poderdant. Per a això el poderdant ha d'accedir a "Seu electrònica", "Tràmits destacats", "Apoderar i atorgar representació", "Consulta i revocació d'apoderaments atorgats".

  Faci clic en el número de referència i, a continuació, en "Revocar l'autorització al tràmit", situat a la part superior.

  Revocar l'autorització

  El poderdant pot especificar la data en què es farà efectiva la revocació. A continuació faci clic en "Signar i Enviar".

  Seleccioni data i premi "Signar i Enviar"

  Marqui la casella "Conforme" i premi "Signar i Enviar" per acabar el tràmit.

  Marqui Conforme i premi Signar i Enviar

  La resposta serà la finestra de confirmació de la revocació amb un CSV (Codi Assegurança de Verificació) per comparar el document en la Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Comparació de documents mitjançant codi assegurança de verificació (CSV)", a més del resta de dades del apoderament..

  Revocació efectuada

  Enllaços d'interès:

  Consultar consulta revocar revocación poder apoderamiento recibido
 • Ajuda - Certificats electrònics
 • Ayuda técnica DNI electrónico DNIe
  Ajuda tècnica - DNI electrònic (DNIe)
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Comparació de documents mitjançant codi assegurança de verificació CSV
 • Tràmits d'apoderament