Com consultar, confirmar i renunciar a l'apoderament rebut

 • Des de l'enllaç "Consulta, confirmació i renúncia d'apoderaments rebuts" l'apoderat podrà consultar els apoderaments que ha rebut d'un tercer, confirmar-los i renunciar-hi.Per a això l'apoderat ha d'accedir a "Seu electrònica", "Tràmits destacats", "Apoderar i atorgar representació" i fer clic en l'enllaç "Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet".

  Consulta d'apoderaments rebuts

  Faci clic en "Consulta, confirmació i renúncia d'apoderaments rebuts".L'accés requereix identificació amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN.

  Consultar, confirmar i renunciar al poder rebut

  La presentació a través d'Internet requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del declarant.Si utilitza certificat o DNI electrònic faci clic en l'enllaç "Accedeixi amb certificat o DNI electrònic" i si utilitza el sistema Cl@ve PIN introdueixi el DNI o el NIE a la casella.

  Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN

  A més del mateix titular de la declaració, també la pot presentar un tercer que actuï en el seu nom, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a fer el tràmit.

  Una vegada seleccionat el tipus d'accés, obtindrà la finestra de consulta i gestió d'apoderaments rebuts on s'indicarà el NIF i Nom o raó social de l'apoderat.

  Pot filtrar la recerca per "Poderdante", "Estat d'autorització", "Tràmit" i "Data de vigència".Premi "Buscar"; es mostraran els 10 primers i, si hi ha més resultats, faci clic en "Més" i en "Avançar" per visualitzar la resta d'apoderaments.Segons l'estat actual apareixeran en situació:"Sense Autoritzar, Sense confirmar" o "Confirmat".

  Finestra de consulta d'apoderaments rebuts

  Confirmació d'apoderaments rebuts

  En el cas d'apoderaments relacionats amb notificacions és necessària sempre la confirmació de l'apoderat perquè facin efecte.En la resta d'apoderaments (diferents a notificacions) només és necessari que l'apoderat accedeixi la primera vegada a confirmar els apoderaments rebuts, a partir d'aquell moment els apoderaments diferents a notificacions d'aquest mateix poderdant es confirmen de forma automàtica.

  Per confirmar un apoderament faci clic en el número de referència de l'apoderament que es troba en estat "Sense Autoritzar" o "Sense confirmar".

  Selecione expedient

  A la següent finestra comprovi totes les dades de l'expedient, entre ells, la situació de l'apoderament i l'estat actual.Accedeixi a l'enllaç "Autoritzar i Confirmar el poder rebut" en la part superior, per continuar amb el procés.

  Autoritzar i confirmar

  Premi "Firmar i Enviar" per continuar.

  Firmar i enviar

  Després marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per acabar amb el procés.

  Renúncia d'apoderaments rebuts com a apoderat

  En qualsevol moment l'apoderat pot renunciar a un apoderament sempre que acrediti davant de l'Agència Tributària que l'esmentada renúncia s'ha comunicat de manera fefaent al representat.Fins aquell moment no es produirà la seva baixa en el Registre.Per tant, per renunciar a l'apoderament serà necessari adjuntar un fitxer amb format PDF amb la còpia escanejada del burofax que envia l'apoderat al poderdant informant-lo de la renúncia a l'apoderament inscrit en el Registre.

  Per renunciar faci clic en el número de referència de l'apoderament.

  Seleccioni el número de referència de l'expedient

  A la següent finestra faci clic en la part superior en:"Renunciar al poder rebut", si es troba confirmat, o "Denegar el poder rebut", si es troba en estat sense ser confirmat.

  Renunciar al poder rebut

  A continuació faci clic en "Annexar document" per seleccionar el fitxer del burofax.Si té dubtes sobre els tipus d'arxius que pot annexar faci clic en "Ajuda.Tipus de fitxers incorporables".

  Annexar document

  Una vegada annexat el document premi "Firmar i Enviar".

  Firmar y Enviar

  Marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per acabar amb el tràmit.

  Marqui Així que i premi Firmar i Enviar

  Enllaços d'interès:

  Consulta consultar confirmar renúncia renunciar apoderament poder rebut
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Ajuda tècnica DNI electrònic DNIe
  Ajuda tècnica - DNI electrònic (DNIe)