Com consultar, confirmar i renunciar al apoderament rebut

 • Des de l'enllaç "Consulta, confirmació i renúncia d'apoderaments rebuts" l'apoderat podrà consultar els apoderaments que ha rebut d'un tercer, confirmar-los i renunciar a ells. Per a això l'apoderat ha d'accedir a "Seu electrònica", "Tràmits destacats", "Apoderar i atorgar representació" i fer clic en l'enllaç "Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet".

  Consulta consultar confirmar renuncia renunciar apoderamiento poder recibido
 • Consulta d'apoderaments rebuts

  Faci clic en "Consulta, confirmació i renúncia d'apoderaments rebuts". L'accés requereix identificació amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN.

  Consultar, confirmar i renunciar al poder rebut

  Tipus d'accés

  Una vegada seleccionat el tipus d'accés, obtindrà la finestra de consulta i gestió d'apoderaments rebuts on s'indicarà el NIF i Nom o raó social del apoderat.

  Pot filtrar la cerca per "Poderdant", "Estat d'autorització", "Tràmit" i "Data de vigència". Premi "Cercar"; es mostraran els 10 primers i, si hi ha més resultats, faci clic en "Més" i en "Avançar" per visualitzar la resta d'apoderaments. Segons l'estat actual apareixeran en situació: "Sense Autoritzar", "Sense confirmar" o "Confirmat".

  Finestra de consulta d'apoderaments rebuts

  Confirmació d'apoderaments rebuts

  En el cas d'apoderaments relacionats amb notificacions cal sempre la confirmació del apoderat perquè tinguin efecte. A la resta d'apoderaments (diferents a notificacions) només cal que l'apoderat accedeixi la primera vegada a confirmar els apoderaments rebuts, a partir d'aquest moment els apoderaments diferents a notificacions d'aquest mateix poderdant es confirmen de manera automàtica.

  Per confirmar un apoderament faci clic en el número de referència del apoderament que es troba en estat "Sense Autoritzar" o "Sense confirmar".

  Selecione expedient

  En la següent finestra comprovi tots les dades del expedient, entre ells, la situació del apoderament i l'estat actual. Accedeixi al enllaç "Autoritzar i Confirmar el poder rebut" a la part superior, per continuar amb el procés.

  Autoritzar i confirmar

  Premi "Signar i Enviar" per continuar.

  Signar i enviar

  Després marqui la casella "Conforme" i premi "Signar i Enviar" per concloure amb el procés.

  Renúncia d'apoderaments rebuts com apoderat

  En qualsevol moment l'apoderat pot renunciar a un apoderament sempre que acrediti davant l'Agència Tributària que aquesta renúncia s'ha comunicat de manera fefaent al representat. Fins a aquest moment no es produirà la seva baixa en el Registre. Per tant, per renunciar al apoderament caldrà adjuntar un fitxer amb format PDF amb la còpia escanejada del burofax que envia l'apoderat al poderdant informant-li de la renúncia al apoderament inscrit en el Registre.

  Per renunciar faci clic en el número de referència del apoderament.

  Seleccioni el número de referència del expedient

  En la següent finestra faci clic a la part superior en: "Renunciar al poder rebut", si es troba confirmat, o "Denegar el poder rebut", si es troba en estat sense confirmar.

  Renunciar al poder rebut

  A continuació faci clic en "Annexar document" per seleccionar el fitxer del burofax. Si té dubtes sobre els tipus d'arxius que pot annexar faci clic en "Ajuda. Tipus de fitxers incorporables".

  Annexar document

  Una vegada annexat el document premi "Signar i Enviar".

  Signar i Enviar

  Marqui la casella "Conforme" i premi "Signar i Enviar" per concloure amb el tràmit.

  Marqui Conforme i premi Signar i Enviar

  Enllaços d'interès:

  Consulta consultar confirmar renuncia renunciar apoderamiento poder recibido
 • Ajuda - Certificats electrònics
 • Ayuda técnica DNI electrónico DNIe
  Ajuda tècnica - DNI electrònic (DNIe)
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Comparació de documents mitjançant codi assegurança de verificació CSV
 • Tràmits d'apoderament