Informació i passos per a l'obtenció d'un certificat electrònic FNMT

 • El certificat electrònic és una firma digital que s'instal·la al navegador per garantir la seva identitat a Internet i que permet realitzar gestions des de l'ordinador, dispositiu mòbil o tauleta tàctil a la nostra Seu Electrònica i en la d'altres organismes que també ho admetin.

  Quan accedeixi a un tràmit que requereixi certificat electrònic, apareixerà en pantalla una finestra per poder triar el certificat adequat i continuar amb el procediment.

  La sol·licitud i obtenció d'un certificat electrònic vàlid en l'àmbit tributari es realitza des de les pàgines web de les Entitats emissores de certificats (no se sol·licita a través de la pàgina web de la AEAT).

  Pot sol·licitar-se en suport programari o en targeta criptogràfica.Això introdueix diferències en els passos que s'han de seguir, encara que sempre és necessari acreditar la seva identitat en una Oficina d'Inscripcions en la qual s'haurà de presentar la documentació corresponent.

  Tingui en compte que tot el procés de sol·licitud i obtenció del certificat s'ha de realitzar des del mateix equip, navegador i usuari.

  Aquests són els passos que ha de seguir per a l'obtenció d'un certificat electrònic en suport programari, en el cas de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre:

  • Sol·licitud del certificat via Internet.

  • Acreditació de la identitat davant d'alguna de les oficines d'inscripcions establertes per l'Autoritat de Certificació.La documentació que s'ha d'aportar en l'acreditació dependrà del tipus de certificat electrònic sol·licitat.

  • Descàrrega del certificat des de la pàgina web de la FNMT.

  • Realitzar còpia de seguretat del certificat electrònic.

  Obtenció d'un certificat electrònic en format programari a través de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)

  Visiti la pàgina web de la FNMT i, a continuació, segueixi els passos del procediment.

  1. Consideracions prèvies a la sol·licitud

   Al menú lateral disposa de les opcions per a cada tipus de certificat:Persona física o Representant (per a aquest últim tipus disposa de certificat d'Administrador Únic o Solidari, certificat de Representant de Persona Jurídica o de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica).Seleccioni el que correspongui en el seu cas.

   L'obtenció del certificat únicament pot realitzar-se amb els navegadors Internet Explorer i Mozilla Firefox i en les versions que la FNMT indiqui, tal com informen en l'apartat "Consideracions prèvies" que s'han de consultar per evitar incidències en el procés d'obtenció.Una d'aquestes recomanacions és que instal·li prèviament el Configurador FNMT-RCM.

   Consideracions prèvies FNMT

  2. Obtenció del codi de sol·licitud per Internet

   Després entri en l'opció "Sol·licitar Certificat" on haurà d'indicar el NIF o NIE del titular del certificat, el cognom tal com apareix al document d'identitat i un correu electrònic.A aquesta direcció de correu s'enviarà el codi de sol·licitud associat a la seva petició.

   Sol·licitar Certificat pàgina resposta sol·licitud codi certificat FNMT

   Únicament es poden modificar les dades que no apareguin al certificat a efectes de comunicació amb l'Autoritat de Certificació.Per modificar les dades que apareixen al certificat és necessari emetre un nou certificat.

  3. Acrediti la seva identitat en una Oficina d'Inscripcions

   Ha d'acreditar la identitat a les Oficines d'Inscripcions reconegudes (aporti el codi que ha rebut en el seu correu electrònic i la documentació necessària segons es tracti d'una persona jurídica o física).Tingui en compte que si s'acredita en una oficina de l'Agència Tributària haurà de sol·licitar abans cita prèvia.

   Acreditar identitat

  4. Descarregui el certificat electrònic

   Descarregui el certificat des de la pàgina de la mateixa entitat certificadora en la qual va fer la sol·licitud, aportant de nou el NIF del sol·licitant i el codi rebut en el seu correu electrònic en sol·licitar el certificat.

   Descarregar certificat

  5. Obtingui una còpia de seguretat del certificat

   És recomanable la realització d'una còpia de seguretat (exportació) del certificat electrònic.La necessitarà si en algun moment ha de recuperar el seu certificat o utilitzar-lo en un altre equip i, si no disposa d'ella, l'única alternativa seria sol·licitar un nou certificat.

   Còpia de seguretat

  Enllaços d'interès:

  certificat electrònic obtenció sol·licitud entitats emissores autoritzades admeses obtenir "certificat electrònic" "obtenció de certificat sol·licitud de certificat electrònic" "entitats emissores autoritzades obtenir certificat electrònic obtenir firma digital sol·licitud de firma digital" "certificat d'usuari" usuari
 • Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Com descarregar o instal·lar un certificat electrònic
 • Instruccions per realitzar una còpia de seguretat del certificat electrònic
 • Cita prèvia
 • Vídeo explicatiu - Com obtenir un certificat electrònic?