Informació i passos per a l'obtenció d'un certificat electrònic FNMT

 • El certificat electrònic és una firma digital que s'instal·la al navegador per garantir la seva identitat a Internet i que permet realitzar gestions des de l'ordinador, dispositiu mòbil o tauleta tàctil a la nostra Seu Electrònica i en la d'altres organismes que també ho admetin.

  Quan accedeixis a un tràmit que requereixi certificat electrònic, apareixerà en pantalla una finestra per poder triar el certificat adequat i continuar amb el procediment.

  La sol·licitud i obtenció d'un certificat electrònic vàlid en l'àmbit tributari es realitza des de les pàgines web de les Entitats emissores de certificats (no se sol·licita a través de la pàgina web de la AEAT).

  Pot sol·licitar-se en suport programari o en targeta criptogràfica.Això introdueix diferències en els passos que s'han de seguir, encara que sempre és necessari acreditar la seva identitat en una Oficina d'Inscripcions en la qual s'haurà de presentar la documentació corresponent, excepte per al certificat d'Administrador únic o Solidari que s'obté de forma On Line amb un certificat de la FNMT-RCM o DNI electrònic, sense necessitat d'acudir a una oficina per acreditar-se.A més, per a l'acreditació d'un certificat de Representante de Persona Jurídica amb NIF A, B, C i D la AEAT disposa d'un tràmit que permet la presentació de documentació on line.

  Tot el procés de sol·licitud i obtenció del certificat s'ha de realitzar des del mateix equip, amb el mateix usuari i no formatar l'equip entre la sol·licitud i la descàrrega del certificat.

  Aquests són els passos per a l'obtenció d'un certificat electrònic en suport programari, en el cas de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre:

  • Configuració prèvia a la sol·licitud

  • Sol·licitud del certificat via Internet.

  • Acreditació de la identitat davant d'alguna de les oficines d'inscripcions establertes per l'Autoritat de Certificació.La documentació que s'ha d'aportar en l'acreditació dependrà del tipus de certificat electrònic sol·licitat.

  • Descàrrega del certificat des de la pàgina web de la FNMT.

  • Realitzar còpia de seguretat del certificat electrònic.

  Obtenció d'un certificat electrònic en format programari a través de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)

  Accedeix a la pàgina web de la FNMT i, a continuació, segueix els passos del procediment.

  1. Configuració prèvia a la sol·licitud

   Al menú lateral es troben les opcions per a cada tipus de certificat:Persona física o Representant (per a aquest últim tipus disposa de certificat d'Administrador Únic o Solidari, certificat de Representant de Persona Jurídica o de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica).Selecciona el que correspongui.

   Entra en l'apartat "Configuració prèvia" i consulta la informació que s'ofereix per evitar possibles errors durant el procés d'obtenció del seu certificat.En ella s'indica que deurà s'haurà d'instal·lar el programari necessari per a la generació de claus, que pot ser executat a qualsevol navegador i sistema operatiu.A continuació, descarrega i instal·la el "Configurador FNMT-RCM" fent clic en "Àrea de Descàrrega de Configurador FNMT".

   Consideracions prèvies FNMT

   Selecciona l'opció corresponent al sistema operatiu utilitzat i descàrrega i executa l'arxiu.

   Configurador FNMT - RCM

   La instal·lació és senzilla, concedeix els permisos necessaris, accepta les condicions i prem "Següent" fins que comuniqui que està degudament instal·lat

   Configurador instal·lat

  2. Obtenció del codi de sol·licitud per Internet

   Entra en l'opció "Sol·licitar Certificat" on s'haurà d'indicar el NIF o NIE del titular del certificat, el primer cognom tal com apareix al document d'identitat i un correu electrònic.A aquesta direcció de correu s'enviarà el codi de sol·licitud associat a la petició.

   Sol·licitar Certificat

   Fes clic en "Pulse aquí per consultar i acceptar les condicions d'expedició del certificat" per veure les condicions d'expedició i accepta.Després, prem "Enviar petició".Quan el navegador el requereixi, obre la finestra del "Configurador FNMT-RCM" on hauràs d'introduir una contrasenya per protegir la seva sol·licitud de certificat.Aquesta contrasenya serà sol·licitada novament en el moment de la descàrrega, és única i exclusivament coneguda pel sol·licitant.En cas d'oblidar aquesta contrasenya hauràs de tornar a iniciar el procés de sol·licitud.

   contrasenyaCom a resultat de la petició, apareixerà una finestra indicant que la sol·licitud ha estat processada correctament i rebràs en el teu compte de correu electrònic el codi de sol·licitud.

   pàgina resposta sol·licitud codi certificat FNMT

   Únicament es poden modificar les dades que no apareguin al certificat a efectes de comunicació amb l'Autoritat de Certificació.Per modificar les dades que apareixen al certificat és necessari emetre un nou certificat.

  3. Acreditació d'identitat en una Oficina d'Inscripcions

   Has d'acreditar la identitat a les Oficines d'Inscripcions reconegudes (aporti el codi que rebut en el correu electrònic i la documentació necessària segons es tracti d'una persona jurídica o física).A la pàgina de la FNMT trobaràs un localitzador d'oficines.Hauràs de sol·licitar abans cita prèvia.

   Acreditar identitat

   Localitzador d'oficines

  4. Descàrrega del certificat electrònic

   Descarrega el certificat des de la pàgina de la mateixa entitat certificadora, aportant de nou el NIF del sol·licitant i el codi rebut en el correu electrònic en sol·licitar el certificat.Recorda que has d'utilitzar el mateix ordinador i el mateix usuari amb qui vas realitzar la sol·licitud.

   Abans de prémer "Descarregar Certificat", accepta les condicions d'ús del certificat prement en el link i marca la casella d'acceptació.Després, prem "Descarregar Certificat".

   Descarregar certificat

   L'aplicació generadora de claus sol·licitarà la contrasenya que que vas indicar en el moment de la sol·licitud i oferirà l'opció de realitzar una còpia de seguretat en aquell moment (recomanat), una vegada realitzada la còpia (sol en el cas d'haver marcat "Sí"), quedarà instal·lat el certificat.

   Indicar contrasenya de claus

  5. Obtenció d'una còpia de seguretat del certificat

   Si en el procés de descàrrega del certificat no vas realitzar una còpia de seguretat per haver marcat "No", és recomanable que accedeixis al magatzem de certificats del navegador i realitzis una còpia de seguretat (exportació).La necessitaràs si en algun moment has de recuperar el certificat o utilitzar-lo en un altre equip i, si no disposes d'ella, l'única alternativa seria sol·licitar un nou certificat.

  certificat electrònic obtenció sol·licitud entitats emissores autoritzades admeses obtenir "certificat electrònic" "obtenció de certificat sol·licitud de certificat electrònic" "entitats emissores autoritzades obtenir certificat electrònic obtenir firma digital sol·licitud de firma digital" "certificat d'usuari" usuari
 • Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre 
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Com descarregar o instal·lar un certificat electrònic
 • Instruccions per realitzar una còpia de seguretat del certificat electrònic
 • Cita prèvia
 • Vídeo explicatiu - Com obtenir un certificat electrònic?
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda