Baixada de fitxer de models presentats

 • L'opció "Baixada de fitxer de models presentats" permet obtenir els fitxers de declaracions presentades anteriorment. Aquests fitxers tenen el mateix format que els presentats, de manera que els podrà llegir des del programa d'ajuda o el formulari corresponent.

  En general, cal accedir amb la mateixa firma avançada amb què va presentar la declaració o amb la del declarant (certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN, segons model). Podrà comprovar els tipus d'accés requerits segons les icones situats junt al enllaç.

  tipus d'identificació

  seleccioni identificació

  Indiqui el NIF, l'exercici fiscal i el període (mensual o trimestral) de les declaracions presentades.

  Introdueixi les dades, seleccioni període i enviar

  En declaracions de presentació anual, indiqui NIF i exercici. Es mostra la declaració original presentada per internet, no incorporant modificacions posteriors que poguessin haver-se sol·licitat. Faci clic a “Envia”.

  Introdueixi les dades, seleccioni exercici i enviar

  El fitxer es desa, per defecte, a la carpeta de baixades predeterminada del navegador. No obstant això, si el seu navegador li permet especificar la ruta de baixada li recomanem guardar-ho en la carpeta "aeat" del seu sistema operatiu.

  Fitxer baixat en la carpeta Baixades

  descarga fichero declaración