Consulta per rang de dates

 • A través de l'opció "Consulta per rang de dates" és possible consultar totes les declaracions presentades del model en un rang de data determinat.

  En general, cal accedir amb la mateixa firma avançada amb què va presentar la declaració o amb la del declarant (certificat electrònic o DNIe), amb Cl@ve PIN o número de referència, segons model. Podrà comprovar els tipus d'accés requerits segons les icones situats junt al enllaç.

  tipus d'identificació

  L'única excepció és el model 190. Agència Tributària possibilitat d'obtenir la còpia de la declaració a través d'aquesta opció està restringida al presentador de la mateixa. Només podrà realitzar-se amb el mateix certificat que va presentar la declaració o amb Cl@ve PIN per a presentacions realitzades amb aquest sistema, pel declarant. Si el certificat és de persona jurídica, el que es valguda és, a més del NIF del certificat (persona jurídica), el NIF de la persona física autoritzada en el certificat com representant.

  seleccioni identificació

  Després d'identificar-se, seleccioni l'exercici fiscal de la declaració i el rang de dates en què van ser presentades. Recordi que el rang màxim entre dates serà de 31 dies. Pot realitzar l'ordenació per data de presentació o per NIF de declarants. Faci clic a "Envia".

  selecció criteris consulta rang dates

  En la llista de presentacions realitzades, premi l'opció "Veure" de la declaració que vol consultar en la columna "Còpia electrònica".

  veure llista resultats consulta per rang de dates

  Seleccioni la presentació i premi "Enviar" per accedir a la còpia de la declaració.

  Enviar consulta

  Premi "Veure Pantalla Completa" per visualitzar millor el document i imprimir-ho. La primera fulla conté les dades del Registre com la data i l'hora de la presentació, el nombre del Expedient/Referència, el Codi Assegurança de Verificació, i les dades del Presentador i el nombre de justificant.

  PDF declaració

  consulta declaración rango fechas periodos