Consulta para presentadores (por NIF, Ejercicio y Modelo)

 • L'obtenció del justificant i de la còpia electrònica d'una declaració presentada a través d'internet pot obtenir-se en qualsevol moment des de la nostra Seu Electrònica amb el mateix certificat electrònic que va presentar la declaració (o amb el certificat del declarant) i amb Cl@ve PIN segons model.Podrà comprovar els tipus d'accés requerits segons les icones situades al costat de l'enllaç.

  tipus d'aceso

  En la relació de tràmits de cada model, hi ha l'apartat per a la consulta de declaracions "Si necessita còpies o realitzar consultes de models ja presentats", on hi ha diverses alternatives per efectuar una consulta.L'opció "Consulta per a presentadors (per NIF, exercici i model)" és la recomanada per als presentadors de la declaració o per als mateixos declarants.

  enllaç per a consulta de presentadors

  seleccioni identificació

  Empleni els camps obligatoris:NIF del titular de la declaració que desitja consultar i l'exercici fiscal.Para filtrar la búsqueda puede indicar el modelo de declaración concreto que desea consultar.A continuació, premi "Enviar".

  consignar dades nif i exercici

  Es mostrarà una relació de les declaracions presentades en funció dels criteris indicats.Faci clic al botó "veure" de la columna "Còpia electrònica".Premi "Enviar" per obtenir el PDF.

  veure declaració

  enviar informació per obtenir PDF

  La còpia electrònica suposa la generació d'un PDF., pel que per al funcionament correcte és necessari que tingui instal·lat un visor de documents PDF., per exemple, Adobe Reader.Li recordem que la descàrrega d'aquest visor de documents PDF. pot realitzar-se des de la pàgina www.adobe.es de forma gratuïta.

  Si no pot veure correctament el PDF. premi el botó "Ver Pantalla Completa.Si vol guardar el document, faci clicl en "Descarregar document".La còpia, al seu primer full, conté les dades del Registre com la data i l'hora de la presentació, el número de l'Expedient/Referència, el Codi Segur de Verificació, i les dades del Presentador i el número de justificant i, després, la reproducció completa de la declaració.

  PDF de la declaració

  descarregar document

  L'única excepció és el model 190.La possibilitat d'obtenir una còpia a través d'aquesta opció està restringida al presentador de la declaració pel que s'accedirà amb el mateix certificat que va presentar la declaració, a més d'amb Cl@ve PIN per a presentacions realitzades amb aquest sistema, pel declarant.Si el certificat és de persona jurídica, el que es valida és, a més del NIF del certificat (persona jurídica), el NIF de la persona física autoritzada al certificat com a representant.

  No obstant això, aquesta excepció no s'aplica a aquells casos en els quals la consulta es realitzi per mitjà d'un certificat que es trobi en Col·laboració Social delegada en el moment de la consulta.

  També, mitjançant el Codi Segur de Verificació (CSV) pot obtenir la còpia de la declaració presentada en l'apartada Confrontació de documents.En aquest cas accedeixi a Seu Electrònica, en l'apartat "Utilitats", entri en l'enllaç "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)".

  consulta íntegra justificant còpia copia electrònica