Consulta per a presentadors (NIF, exercici i model)

 • Des d'aquesta opció pot obtenir la còpia de qualsevol declaració presentada.

  Accedeixi a "Seu electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions",Model 140.IRPF.Deducció per maternitat.Sol·licitud d'abonament anticipat i comunicació de variacions"."Consultas", "consulta per a presentadors (per NIF, exercici i model)".

  Consulta per a presentadors

  Accedeixi amb certificat, DNIe o Cl@ve PIN del titular.Premi en l'accés inferior en el primer cas o introdueixi el NIF/NIE en el segon cas.Pot també accedir un tercer com col·laborador o apoderat a realitzar aquest tipus de tràmits.

  Identificació

  Una vegada hagi accedit, incorpori les dades sol·licitades per a la consulta.Pot triar l'exercici i el model.

  Dades de consulta

  Si el camp "Model" queda en blanc, la consulta li mostrarà totes les declaracions presentades a l'exercici indicat, pel NIF titular.

  Model en blanc

  Pot delimitar la consulta indicant el model que desitja consultar i només apareixerà la informació detallada.

  Model específic

  En ambdós casos per visualitzar els doocumentos polsi "Ver".

  El sistema li facilita el report de la presentació en pantalla.El document inclou a la capçalera la data i hora de presentació, l'expedient/referència i el Codi segur de Verificació (CSV) que confirma la seva autenticitat. Pot descarregar el document des de la cantonada superior esquerra.

  Pot veure el document en format .XML si ho desitja.

  Report document

  El sistema li preguntarà si desitja guardar-lo o obrir-lo.Si tria guardar es guardarà al seu magatzem per defecte.Si desitja guardar la còpia en una altra ubicació, obri el desplegable de "Guardar"e indiqui "Guardar com".

  guardar document

  Enlaces de interés: