Consulta declaracions presentades

 • Des de l'opció "Consulta de declaracions presentades" es pot recuperar tant el justificant de presentació i la còpia de la declaració com baixar el fitxer en format BOE de la declaració presentada.

  En funció del model que es vulgui consultar podrà identificar-se mitjançant qualsevol de les formes habilitades en la pàgina web:

   • Certificat electrònic o DNIi
   • Cl@ve PIN
   • Número de referència de Renda (per als models 100 i 714)

  selector consulta de declaracions presentades

  Les dades obligatòries per realitzar la consulta són el NIF del declarant, el model i l'exercici, encara que es poden afegir altres filtres addicionals com el període o rang de data i d'hora. Els camps de model i exercici disposen d'una finestra emergent des de la qual seleccionar els models de declaració disponibles i els exercicis per a cadascuna d'elles. Premi "Cercar" per localitzar els expedients que coincideixen amb els criteris de cerca

  cerca de declaracions

  seleccionar models

  seleccionar exercici

  Utilitzi el botó "Veure" de cada columna per accedir al justificant i còpia de la declaració o a la baixada del fitxer respectivament.

  expedients localitzats

  Des de l'obtenció del justificant s'obre una nova finestra per a la visualització del document en un PDF embegut en el navegador. Disposa del enllaç "Baixar document" per emmagatzemar el PDF en la ubicació que esculli.

  PDF justificant de la declaració

  Pel que fa a la baixada del fitxer presentat, el navegador mostrarà una finestra per a la baixada del fitxer TXT que conté la declaració. Tindrà per nom el nombre de justificant i la data i hora de baixada, encara que podrà canviar-ho per altre nom que consideri oportú.

  finestra baixada fitxer txt

  consulta declaraciones presentadas copia justificante fichero descarga