Consideracions ús suport remot en Windows

 • , instal·lar l'eina de suport remot en Windows, primer baixi l'arxiu. En funció del navegador utilitzat, el diàleg de baixada variarà.

  En Internet Explorer, a la part inferior es mostrarà una finestra de diàleg per executar o guardar l'executable. Si opta per guardar-ho, finalitzada la baixada, faci clic en l'opció "Executar".

  guardar executable internet explorer

  executar l'arxiu a Internet Explorer

  En Mozilla Firefox, apareixerà una finestra preguntant si vol guardar l'arxiu. Després, al costat de la barra d'adreces faci clic en la icona de la fletxa per visualitzar les últimes baixades. Faci clic sobre l'enllaç del executable.

  guardar fitxer firefox

  mostrar baixades en Firefox

  executar des de baixades de Firefox

  En Google Chrome, en una barra inferior es mostrarà la baixada del executable. Una vegada que hagi finalitzat, premi sobre ell.

  barra de baixades Google Chrome

  És possible que per la configuració del seu equip, a continuació se sol·liciti que doni permís a l'aplicació a realitzar canvis en el dispositiu.

  En tots els casos, se sol·licitarà l'acceptació del descàrrec de responsabilitat respecte al ús de l'aplicació.

  Acceptar descàrrec de responsabilitat

  Després d'acceptar, s'ofereix l'ID i contrasenya que ha de proporcionar al agent que l'atén per visualitzar la seva pantalla.

  Aneu i contrasenya per a agent

  És possible que en funció de la versió de l'aplicació, en altra finestra se sol·liciti el seu permís per a la visualització de la pantalla per part del agent. 

  permís per visualitzar la pantalla

  En una finestra que se situa a la part inferior de la pantalla podrà comprovar que la sessió de visualització està activa. Per finalitzar la sessió, només haurà de prémer en l'aspa.

  aplicació activa i tancar sessió

  Per accedir a la baixada de l'aplicació en Windows, faci clic aquí.

  uso control remoto Windows visualización