Consideracions ús suport remot en Mac

 • Per instal·lar l'eina de suport remot en Mac, primer baixi l'arxiu. En funció del navegador utilitzat, el diàleg de baixada variarà.

  En Mozilla Firefox, se sol·licitarà obrir o guardar l'arxiu comprimit per instal·lar l'aplicació. Premi "Guardar arxiu" i premi "Acceptar". En la barra superior del navegador, localitzi la icona de la fletxa per visualitzar les últimes baixades i executar l'aplicació.

  guardar fitxer aplicació firefox

  executar l'arxiu descomprimit

  En Google Chrome, la barra de baixades apareixerà a la part inferior de la pantalla. Faci clic sobre el fitxer ZIP baixat i accedirà directament a la carpeta de "Baixades". Executi l'aplicació "TeamViewer QuickSupport" i premi "Obrir" per iniciar l'aplicació.

  baixada aplicació chrome

  obrir baixades en chrome

  obrir aplicació chrome

  En Safari, a la part superior del navegador, faci clic en la icona de la fletxa per visualitzar les baixades. Premi sobre l'aplicació "TeamViewer QuickSupport" per obrir-la.

  En tots els casos, a continuació se sol·licitarà l'acceptació del descàrrec de responsabilitat respecte al ús de l'aplicació.

  Descàrrec responsabilitat en chrome

  Després d'acceptar, s'ofereix l'ID i contrasenya que ha de proporcionar al agent que l'atén per visualitzar la seva pantalla.

  Aneu i contrasenya en Mac

  És possible que en funció de la versió de l'aplicació, en altra finestra se sol·liciti el seu permís per a la visualització de la pantalla per part del agent. 

  permís per visualitzar la pantalla

  En una finestra que se situarà a la part superior de la pantalla podrà comprovar que la sessió de visualització està activa. Per finalitzar la sessió, només haurà de prémer en l'aspa o accedir al menú de l'aplicació i a "Sortir de TeamViewer QuickSupport".

  Sessió activa en Mac

  Sortir de l'aplicació en Mac

  Per accedir a la baixada de l'aplicació en Mac, faci clic aquí.

  uso control remoto Mac visualización