Consulta i gestió de sol·licituds d'ajornament per col·laboradors socials

 • La consulta i gestió de sol·licituds d'ajornament, fraccionament o reconeixement de deute només està habilitada per al mateix titular o per a un tercer que estigui apoderat a realitzar l'esmentat tràmit. Per tant, un col·laborador social només podrà gestionar els ajornaments dels seus clients si li apoderen a això.

  Els apoderaments que permeten la gestió d'ajornaments són el poder general GRALLEY58 o l'específic RB01011 (gestió d'ajornaments). L'alta d'un apoderament per internet permet apoderar a un tercer (persona física o jurídica) perquè aquest, l'apoderat, pugui realitzar per internet, amb el seu propi certificat electrònic, qualssevol dels tràmits i actuacions en matèria tributària habilitats a l'efecte en nom del poderdant.

  En el cas que l'alta es realitzi per internet el poderdant podrà ser tant una persona física com una persona jurídica o mancada de personalitat jurídica. En aquesta opció és el mateix poderdant el que dona d'alta l'apoderament a través de l'aplicació disponible a la Seu Electrònica, sempre que el poderdant tingui instal·lat al seu navegador un certificat electrònic vàlid.

  Si el poderdant manca de certificat digital, pot sol·licitar les autoritzacions i revocacions per als seus apoderats mitjançant compareixença personal davant les Administracions o Delegacions de la AEAT adjuntant els corresponents "Models d'apoderaments per a tràmits telemàtics".

  Una vegada registrat l'apoderament, per poder consultar o modificar una sol·licitud d'ajornament ja presentada, el tercer haurà d'accedir des de l'enllaç "Gestió d'ajornaments com a Representant" en la relació de tràmits d'ajornament i fraccionament de deutes de la Seu Electrònica:

  col·laborador social ajornament fraccionament reconeixement deute NRR expedients
 • enllaci seu ajornament i fraccionament de deutes
  Ajornament i fraccionament de deutes
 • gestió d'ajornaments com a representant

  Introdueixi el NIF del poderdant o representat i faci clic en "Buscar". Es mostrarà una relació de totes les sol·licituds d'ajornament realitzades per aquest obligat tributari.

  recerca de sol·licitud d'ajornament

  Faci clic en el codi associat a cada sol·licitud per accedir a les opcions disponibles.

  selecció de sol·licitud

  En funció de l'estat de tramitació poden aparèixer alguna d'aquestes dues opcions o ambdues: "Gestió de domicilis" i "Gestió de domiciliacions".

  gestió de domiciliacions

  Per modificar el número de compte per a la domiciliació de l'ajornament, ha d'accedir a "Gestió de domiciliacions" i facilitar el nou codi de compte bancari.

  modificar compte bancari de domiciliació

  Pot ampliar informació en l'ajuda "Gestió d'ajornaments i fraccionaments"

  gestió consulta fraccionament deute ajornament col·laborador col·laboradors apoderament