Com comprovar si està censat com a col·laborador social

 • La comprovació al cens de col·laboradors socials pot realitzar-se des de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària des del tràmit "Comprovació al cens de col·laboradors socials" dels "Tràmits de col·laboracions socials en l'aplicació dels tributs", al portal "Col·laboració social".

  Comprovació en cens de col·laborador

  Comprovi les dades identificatives i premi "Acceptar".

  Datos identificativos

  Des d'aquesta opció pot comprovar l'estat (si està donat d'alta o de baixa), el tipus d'acord en el qual està donat d'alta, els tràmits per als quals està habilitat (des del botó "Ver Tràmits"), si es tracta d'un col·laborador social restringit o, no els representants indicats en cas que n'hi hagués i les dades de les associacions firmades.

  Comprovació al cens

  Comprovació al cens

  Si accedeix amb una identificació no censada com a col·laborador apareixerà el missatge "El NIF no pertany a un col·laborador social".

  Missatge NIF no pertany a un col·laborador

  Enllaços d'interès:

  comprovar cens col·laboradors socials
 • Col·laboració social en la presentació de declaracions