Com comprovar si està censat com col·laborador social

 • La comprovació en el cens de col·laboradors socials pot realitzar-se des de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària des del tràmit "Comprovació en el cens de col·laboradors socials" dels "Tràmits de col·laboracions socials en l'aplicació dels tributs", en el portal "Col·laboració social".

  Comprovació en cens de col·laborador

  Comprovi les dades identificatives i premi "Acceptar".

  Dades identificatives

  Des d'aquesta opció pot comprovar l'estat (si està donat d'alta o de baixa), el tipus d'acord en què està donat d'alta, els tràmits per a què està habilitat (des del botó "Veure Tràmits"), si es tracta d'un col·laborador social restringit o no, els representants indicats en cas que els hi hagués i les dades de les associacions signades.

  Comprovació en el cens

  Comprovació en el cens

  Si accedeix amb una identificació no censada com col·laborador apareixerà el missatge "El NIF no pertany a un col·laborador social".

  Missatge NIF no pertany a un col·laborador

  Enllaços d'interès:

  comprobar censo colaboradores sociales
 • Col·laboració social en la presentació de declaracions