Baixa en el cens de col·laboradors socials

 • La baixa en el cens de col·laboradors socials pot realitzar-se des de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària des del tràmit "Baixa en el cens de col·laboradors socials" dels "Tràmits de col·laboracions socials en l'aplicació dels tributs", en el portal "Col·laboració social".

  baixa cens col·laborador

  L'accés es realitza mitjançant una identificació electrònica que permeti realitzar tràmits en nom propi. Això és possible si disposa de:

  • Certificat electrònic de persona física.
  • Certificat electrònic de persona jurídica donat d'alta en règim de certificats no restringits.
  • Certificat electrònic de persona jurídica donat d'alta en règim de certificats restringits del qual NIF de representant no figura com restringit. Aquest certificat està autoritzat únicament a realitzar tràmits en nom propi.

  Accés al tràmit

  A continuació, es mostren les dades del titular, el tipus de conveni i informació addicional sobre el tràmit. Per efectuar la baixa verifiqui les dades identificatives del col·laborador i premi "Baixa".

  Baixa

  Nota: Si accedeix amb un certificat de persona jurídica en règim de certificats restringits i el NIF del representant està establert amb restriccions li apareixerà el missatge "El certificat que intenta accedir és un col·laborador restringit".

  Error certificat restringit

  Enllaços d'interès:

  Baja censo colaboradores colaborador social
 • Col·laboració social en la presentació de declaracions
 • colaborador restringido
  "El certificat que intenta accedir és un col·laborador restringit"