Baixa al cens de col·laboradors socials

 • La baixa al cens de col·laboradors socials pot realitzar-se des de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària des del tràmit "Baixa al cens de col·laboradors socials" dels "Tràmits de col·laboracions socials en l'aplicació dels tributs", al portal "Colaboración social".

  baixa cens col·laborador

  L'accés es realitza mitjançant una identificació electrònica que permeti realitzar tràmits en nom propi.Això és possible si disposa de:

  • Certificat electrònic de persona física.
  • Certificat electrònic de persona jurídica donat d'alta en règim de certificats no restringits.
  • Certificat electrònic de persona jurídica donat d'alta en règim de certificats restringits el qual NIF de representant no figura com restringit.Aquest certificat està autoritzat únicament a realitzar tràmits en nom propi.

  Accés al tràmit

  A continuació, es mostren les dades del titular, el tipus de conveni i informació addicional sobre el tràmit.Per efectuar la baixa verifiqui les dades identificatives del col·laborador i polsi "Baixa".

  Baixa

  Nota:Si accedeix amb un certificat de persona jurídica en règim de certificats restringits i el NIF del representant està contemplat amb restriccions li apareixerà el missatge "El certificat que intenta accedir és un col·laborador restringit".

  Error certificat restringit

  Enllaços d'interès:

  Baixa cens col·laboradors col·laborador social
 • Col·laboració social en la presentació de declaracions
 • col·laborador restringit
  "El certificat que intenta accedir és un col·laborador restringit"