Com consultar els col·legiats i associats donats d'alta

 • Des de l'opció "Consulta de col·legiats/associats" els col·legis o associacions podran consultar què col·legiats o associats estan donats d'alta. Aquesta opció es troba disponible en "Tràmits d'associacions i col·legis del àmbit de l'assessoria fiscal o la gestió tributària" dels "Tràmits d'associacions i col·legis del àmbit de l'assessoria fiscal o gestió tributària" del portal "Col·laboració social" de la Seu Electrònica

  consulta de col·legiats o associats

  L'aplicació permet filtrar per NIF o bé visualitzar la llista complet deixant el camp "NIF" en blanc.

  Consulta de col·legiats o associats

  Pot comprovar des de quina data està donat d'alta un determinat col·legiat o associat i si està donat d'alta com col·laborador social o no.

  És possible baixar la llista en Excel des de la icona habilitat per a això.

  Consulta de col·legiats o associats

  Enllaços d'interès:

  Comprobar consultar colegiados asociados dados de alta
 • Error: "El titular del certificat no consta com associació activa"