Baixa de col·legiats o associats

  • La baixa de col·legiats o associats pot realitzar-se de forma individual des de l'opció "Baixa de col·legiats/associats" dins els "Tràmits d'associacions i col·legis del àmbit de l'assessoria fiscal o la gestió tributària", en el portal "Col·laboració social" de la Seu Electrònica.

    Baixa de col·legiats associats

    Indicant el NIF de la persona o entitat que es vol donar de baixa, els Cognoms i Nom o Raó social.

    Enllaços d'interès:

    Baja colegiados asociados colaborador social
  • Error: "El titular del certificat no consta com associació activa"