"El titular del certificat no és col·laborador social i no està apoderat o confirmat a realitzar aquest servei o tràmit, El titular del certificat no és fet servir públic ni col·laborador social i no està apoderat"

 • Error no és col·laborador social

  Si està realitzant el tràmit en nom d'una altra persona i el certificat electrònic que està utilitzant és de col·laborador social, comprovi que està donat d'alta com a tal accedint a l'opció "Comprovació al cens de col·laboradors socials" disponible a la pàgina de tràmits de "Col·laboració social"A la Seu Electrònica.

  Comprovació al cens de col·laboradors

  La informació que es mostra en aquesta opció dependrà del règim amb què es va donar d'alta la col·laboració social.

  Si és col·laborador social, pot verificar si l'acord a què es troba subscrit li permet realitzar aquest tràmit en concret.Consulti la informació relacionada en aquesta mateixa ajuda, en l'apartat "Tipus d'acord de Col·laboració Social".

  Si no és col·laborador social però està apoderat per realitzar el tràmit, asseguri's que ha confirmat l'esmentat apoderament, ja que en alguns casos és necessària l'acceptació expressa per part de l'apoderat.

  Pot consultar-ho des del servei "Consulta, confirmació i renúncia d'apoderaments rebuts"De l'opció "Apoderar i atorgar representació" disponible a la Seu Electrònica.

  Li facilitem l'enllaç directe als " Tràmits d'apoderament "Disponibles en Seu Electrònica.L'accés requereix disposar d'identificació electrònica.

  Observi si hi ha algun dels apoderaments en els quals l'estat sigui "Sense confirmar" ja que aquests no faran efecte fins a l'acceptació per part de l'apoderat, moment en què canviarà l'estat a "Confirmat" i l'esmentat tràmit ja serà operatiu.

  Si no és col·laborador social i no està autoritzat a presentar declaracions en nom de terceres persones, asseguri's que està firmant amb el certificat que es correspon amb el del titular de la mateixa.Comprovi que el NIF i el nom del declarant han estat consignats correctament en el programa d'ajuda amb què hagin elaborat el fitxer o el formulari on introdueix les dades.

  Si no es tracta d'un col·laborador social, la declaració ha de ser presentada amb un certificat emès a nom del declarant.

  Comprovi, per tant, si té diversos certificats electrònics instal·lats al navegador, que ha accedit a l'opció de presentació amb el certificat correcte i que en el desplegable de la finestra per seleccionar la firma digital està seleccionant també el certificat adequat.

  colaborador,social,apoderado,autorizado,"no,autorizado"