"El titular del certificat no consta com a associació activa"

 • Mensaje de error

  L'error "El titular del certificat no consta com a associació activa" apareix en accedir al tràmit "Alta de col·legiats/associats" del portal "Col·laboració Social" de la Seu Electrònica, amb un certificat que no correspon a cap associació o escola amb la que l'Agència Tributària hagi firmat acord.

  Alta de col·legiats associats

  Si l'accés el realitza un col·laborador social, recordi que l'opció adequada en el seu cas és "Alta i gestió al cens de col·laboradors socials".

  Alta i gestió al cens de col·laboradors

  Si l'accés el realitza una escola o associació tingui en compte que ha d'estar subscrit a un acord.Si no ho està, pot sol·licitar-ho a l'Agència Tributària mitjançant un escrit fent constar les dades identificatius complets de l'entitat (associació o escola) i de la persona que actuarà en representació de la mateixa en la firma del conveni, l'àmbit territorial d'actuació de l'entitat i una descripció de les activitats desenvolupades.Posteriorment pot afegir els associats des de "Carga del cens".Per afegir més associats en un futur accedeixi a "Alta de col·legiats/associats".

  certificat associació escola col·laboradors socials
 • col·laboradors
  Col·laboració social en la presentació de declaracions