"El titular del certificat és col·laborador social i el seu conveni no autoritza aquest servei o tràmit"

  • Mensaje de error

    El missatge d'error "El titular del certificat és col·laborador social i el seu conveni no autoritza a aquest tràmit o servei" apareix quan un col·laborador social accedeix a un tràmit per al qual no està autoritzat pel seu acord.

    Pot comprovar els tràmits habilitats segons el tipus d'acord de col·laboració social.

    col·laborador social conveni no autoritza servei tràmit