Qui pot realitzar la Presentació Electrònica de Declaracions?

  • Qualsevol persona o entitat pot presentar per via electrònica les seves pròpies declaracions, o apoderar a un tercer perquè ho faci (en tot cas l'apoderament ha de figurar inscrit en el Registre d'apoderaments de l'Agència Tributària).
  • També poden presentar declaracions per via electrònica en representació de terceres persones:
   • Les entitats que tinguin subscrit amb l'Agència Tributària un Acord de Col·laboració en aquest sentit.
   • Els professionals associats o col·legiats a entitats amb acord, sempre que subscriguin un document individualitzat d'adhesió al contingut del mateix.

   En tot cas serà necessari que l'entitat amb acord integri com a associats o col·legiats professionals que es dediquin habitualment a deixar sevicios de caràcter tributari.

  És requisit imprescindible per poder realitzar la presentació per aquesta via que la persona o entitat disposi d'un certificat electrònic emès per una autoritat de certificació reconeguda per l'Agència Tributària.

  Informació relacionada: