Editran

  • Editran és un programari de transferència de fitxers desenvolupat i comercialitzat per l'empresa Indra.

    L'Agència Tributària, en el seu compromís per establir els mitjans que facilitin i agilitin el compliment de la presentació de declaracions, i ja que Editran és un medi d'intercanvi d'informació habitual entre les entitats financeres i els seus principals clients, autoritza aquesta via de presentació per a alguns models tributaris.D'aquesta forma, es garanteix l'enviament telemàtic de declaracions adoptant les mesures de seguretat exigides.

  • Realització de transmissions per Editran
  • Requisits per a intercanvis a través d'Editran TCP/IP per Internet