Té validesa legal la factura electrònica?

La factura electrònica té la mateixa validesa legal i efectes tributaris que la factura en paper.