Són equivalents les denominacions factura electrònica, factura telemàtica i factura digital?

Sí que són equivalents. Fins i tot poden existir altres termes anàlegs. Així en el llenguatge legal se sol fer servir amb freqüència l'expressió “remissió per mitjans electrònics de factures”.