Què ha de fer el destinatari de la factura electrònica una vegada rebuda?

En cas d'ús de forma electrònica, el destinatari ha de conservar de forma ordenada les factures i permetre l'accés complet i sense demora.Això significa:
  • Disposar del programari que permeti verificar la validesa d'aquesta firma.
  • Emmagatzemar els fitxers de les factures, així com les firmes associades a cada una d'elles, en cas de no venir al mateix fitxer.
  • Permetre l'accés complet i sense demora, és a dir, tenir algun mecanisme que permeti poder consultar les factures en línia de manera que es visualitzin, es pugui buscar qualsevol de les dades dels llibres de Registre d'IVA, es puguin realitzar còpies o descàrregues en línia de les factures i es puguin imprimir en paper quan sigui necessari.