Què ocorre si es desitja comprovar la validesa d'una firma, realitzada amb un certificat que va caducar posteriorment?

Es pot verificar la validesa de la firma de la factura telemàtica, fins i tot en aquest cas.Cal veure el que l'Autoritat de Certificació que emet el certificat, ens ofereix referent a això.A més, per facilitar tal verificació al programari del destinatari, és convenient que la factura hagi estat firmada fent ús d'algun format de llarga durada.Exemples de tals formats són XAdES-X i CAdES-X.