Quins formats són vàlids per a la factura electrònica?

Quan es parla de format es pot fer referència a diversos aspectes diferents:d'una banda està l'estructura del fitxer que suporta el contingut legal de la factura.No existeix un format únic per a la factura electrònica.Pot utilitzar-se XML, PDF, HTML, DOC, XLS, JPEG, GIF o TXT entre d'altres.L'Agència Tributària, per exemple, utilitza XML amb una estructura determinada coneguda com a format "Facturae" (anteriorment coneguda com a format AEAT-CCI).També s'utilitza la paraula format per referir-nos a l'estructura de la firma.Igual que en el cas anterior, no hi ha un format únic.Pot utilitzar-se PKCS7, XadES, PDF...L'Agència Tributària utilitza firma amb format XML donat per l'estàndard XadES.Finalment, tant el contingut de la factura, anomenem-lo factura, com la firma, venen en un únic fitxer normalment amb extensió ".fir".És aconsellable la utilització d'estàndards.