Quins fitxers s'envien al destinatari de la factura?

El més freqüent és enviar-li al client un fitxer firmat.És a dir, un únic fitxer que conté la informació legal requerida a la factura i també conté la firma.Podria donar-se el cas, poc usual, que es tracti de dos fitxers.D'una banda el contingut de la factura, i per un altre un fitxer amb la firma.En aquest cas cal garantir la correspondència entre el fitxer de la factura i el de la seva corresponent firma.