Què és la factura electrònica?

Es poden donar diverses definicions, totes elles equivalents.Document tributari generat per mitjans informàtics en format electrònic, que reemplaça al document físic en paper, però que conserva el mateix valor legal amb unes condicions de seguretat no observades a la factura en paper.Equivalent funcional de la factura en paper, que es pot transmetre des de l'expedidor al destinatari per mitjans telemàtics.En termes informàtics, consisteix en un fitxer amb el contingut exigit per llei a qualsevol factura, que es pot transmetre d'emissor a receptor per mitjans telemàtics (d'un ordinador a l'altre) i que té unes característiques que assegurin l'autenticitat i integritat.