Quines condicions ha de complir la factura electrònica, cas d'expedir-la una empresa estrangera que ofereix el seu servei o producte a un client espanyol?

En tal cas, la factura electrònica ha de complir les mateixes condicions establertes en la Directiva 2010/45/UE i al Reial Decret 1619/2012.

En cas d'ús de signatura electrònica, és el client resident en Espanya el que s'ha d'assegurar que es tracta d'una signatura electrònica reconeguda.Això es compleix en els següents casos:

 • En cas de la Unió Europea, quan es compleixi algun dels següents requisits:
  1. El certificat indica en el seu propi contingut que és un certificat reconegut i l'autoritat de certificació té públicament accessibles les seves polítiques de certificació en les quals indica que compleix l'establert en la Directiva europea de signatura electrònica 1999/93/CE.
  2. El certificat es trobi acreditat per una entitat establerta a la UE conforme a un Esquema Voluntari d'Acreditació, d'acord amb el recollit en la Directiva 1999/93/CE.
  3. El certificat es trobi inscrit en algun registre públic d'autoritat competent en matèria de firma o fiscal.
 • En cas de països anés de la Unió Europea, quan es compleixi algun dels següents requisits:
  1. El certificat es trobi acreditat per una entitat establerta a la UE conforme a un Esquema Voluntari d'Acreditació d'acord amb la Directiva 1999/93/CE.
  2. Que una entitat AC establerta a la UE avali el certificat.
  3. Que el certificat estigui reconegut en virtut d'acords de la UE amb tercers països.