Quines característiques ha de tenir el PDF417 imprès perquè tingui validesa legal?

Són també recollides a l'article 8 de l'Ordre EHA/962/2007:
  • Ha de complir l'especificació UNIFORM SYMBOLOGY SPECIFICATION - PDF417 publicada per AIM, associació per al Desenvolupament d'Estàndards acreditada per American National Standards Institute, amb un nivell de correcció d'errors 5, amb compactació en manera Byte (Byte compaction BC mode) per permetre la codificació de la informació en format BASE code 64.
  • Per no limitar la mida màxima de dades es farà servir el procediment MACRO PDF417.
  • Les marques se situaran en una àrea d'impressió rectangular el vèrtex superior esquerre de la qual tindrà sempre la mateixa coordenada absoluta respecte del vèrtex superior esquerre del paper, que tindrà format DIN A4, imprès en posició vertical.