Pot el format d'expedició de la factura ser diferent del de destinació?

No és possible.És essencial en la facturació telemàtica, que el destinatari pugui verificar la firma.